15 tysięcy na artystyczny projekt

Organizatorzy Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro już po raz drugi zapraszają organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne ze Świdnicy, Wrocławia i całego Dolnego Śląska do udziału w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. Warto się zgłosić, bo można otrzymać aż 15 tysięcy złotych!

luca3

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro już po raz drugi zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. Zgłaszać można projekty, których głównym celem jest wspieranie idei mobilności artystów oraz międzynarodowej wymiany artystycznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu promowania działań zaproszonych na rezydencję twórców. Projekty dofinansowane w ramach konkursu mogą dotyczyć działań artystycznych i kulturalnych ze wszystkich dziedzin sztuki, działań animacyjnych, badawczych, edukacyjnych, społecznych oraz innych, które nawiązują do hasła Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 – „Przestrzenie dla piękna”, jak i do celów A-i-R Wro.

Czym jest A-i-R Wro?

A-i-R Wro to program rezydencyjny, działający w ramach ESK Wrocław 2016. Ideą będąca jego motorem napędowym jest międzynarodowy dialog, dla którego wspólnym językiem jest sztuka. Zapraszając zagranicznych twórców do stolicy Dolnego Śląska i umożliwiając wyjazdy na rezydencje artystom z Polski chcemy poznawać inne kultury właśnie poprzez twórczość – zastanawiać się nad różnicami i rozmawiać o tym, co nas łączy. Doskonałymi ambasadorami sztuki, reprezentującymi świat artystyczny naszego regionu są artyści we własnej osobie, a A-i-R Wro – działając we współpracy z bliźniaczymi inicjatywami w Europie – umożliwia stworzenie sieci połączeń i kulturalnej wymiany między nimi.

Czego oczekujemy?

Do konkursu można zgłaszać projekty rezydencji artystycznych (pobyt i działanie artysty lub grupy artystów), których realizacja zaplanowana jest we Wrocławiu lub na terenie Dolnego Śląska i przypadać będzie na czas między kwietniem a wrześniem 2016 roku.

Co proponujemy?

W wyniku konkursu wybrana organizacja pozarządowa lub spółdzielnia socjalna może otrzymać do 15.000 zł na realizację rezydencji artystycznej.

Jak zgłosić się do udziału w konkursie?

Projekty rezydencji artystycznych można zgłaszać poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i składa się z dwóch części (cz. 1 – opis projektu i cz. 2 – budżet projektu). Wnioski i pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres rezydencje@wroclaw2016.pl do 8 lutego 2016 roku z dopiskiem „Konkurs dla NGO i spółdzielni socjalnych z Wrocławia i Dolnego Śląska” w tytule maila.

Ważne terminy:

4 stycznia – 8 lutego – nabór wniosków konkursowych,

9 – 19 lutego – prace komisji oceniającej wnioski,

22 lutego – 7 marca – negocjacje, do których koordynatorzy A-i-R Wro zaproszą autorów 3 pierwszych, najwyżej ocenionych przez komisję wniosków,

11 marca – ogłoszenie wyników konkursu.

Konsultacje

Dla wszystkich przedstawicieli NGO i spółdzielni socjalnych, planujących zgłosić swoje projekty na konkurs, przygotowaliśmy także specjalne konsultacje, w ramach których organizatorzy będą służyć pomocą w rozjaśnieniu wszystkich wątpliwości związanych z naborem. Terminy konsultacji: 11 stycznia, 18 stycznia, 25 stycznia i 1 lutego – godz. od 16:30 do 18:30, w Barbarze przy ul. Świdnickiej 8b (bar – restauracja – kawiarnia – miejsce spotkań ESK Wrocław 2016). Przed przyjściem prosimy potwierdzić swoją obecność mailowo: rezydencje@wroclaw2016.pl.

Dokumenty obowiązujące w konkursie

Regulamin

Załączniki do regulaminu:

  1. formularz wniosku wraz z budżetem i harmonogramem projektu rezydencji artystycznej,

  2. wykaz kosztów kwalifikowanych,

  3. wzór umowy,

  4. wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu rezydencji artystycznej.

Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony: http://wroclaw2016.pl/rezydencje.

Kontakt

rezydencje@wroclaw2016.pl

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *