II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

BURMISTRZ  JAWORZYNY  ŚLĄSKIEJ
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

– Jaworzyna Śląska
Działka nr 460/14 o pow. 0,1319 ha
Cena wywoławcza: 140 450,00 zł 
Godz. przetargu –1000
Księga wieczysta Nr SW1S/00020120/9

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Do wartości działki uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie  do 18.01.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
PKO BANK POLSKA 81 1020 5226 0000 6102 0727 7645.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: www.bip.jaworzyna.net (w zakładce Przetargi na nieruchomości).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3, pok. nr 109 – I piętro,  pod nr telefonu: 74 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.

Jaworzyna Śląska, dnia 09.12.2022r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *