Ogłoszenie przetargowe w trybie zapytania o cenę

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy przy ulicy Łukasińskiego 7 informuje, że od dnia 23.07.2018r. są do pobrania w Sekretariacie ( I piętro, wejście A ) dokumenty dotyczące przystąpienia do przetargu w trybie zapytania o cenę na : Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego oraz wzmocnieniem stropów na poziomie poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy.

Budynek znajduje się w rejestrze zabytków. Termin wykonania robót do 30.11.2018r.
Ofertę cenową należy złożyć ( w zaklejonej kopercie z opisem zadania i pieczątką firmy)w sekretariacie MZN w Świdnicy do 26.07.2018r. do godziny 12.00.
Dokumenty przetargowe dostępne są również na stronie www.mzn.swidnica.bip-gov.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *