KONTAKT

Kontakt

tel. 74 856 88 88
wiadomosci@swidnickie.pl
Redaktor naczelny: Rafał Pawłowski

Reklama

reklama@swidnickie.pl

Adres

Aleja Niepodległości 3/5
58-100 Świdnica

Wydawca

PR MEDIA
ul. Kornela Makuszyńskiego 25/3, 58-309 Wałbrzych
NIP: 8862013140


Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.