KONTAKT

Redakcja

Redaktor naczelny: Rafał Pawłowski

Zespół redakcyjny:

Dziennikarz informacyjny: Beata Figurna-Garbiec
beatafigurna@swidnickie.pl

Dziennikarz sportowy: Przemysław Grzyb
przemyslawgrzyb@swidnickie.pl

Kontakt

tel. 74 856 88 88
wiadomosci@swidnickie.pl
redakcja@ws-24.pl

Reklama

tel. 74 856-88-66
reklama@swidnickie.pl

Natalia Budzyńska
502-487-511
nataliabudzynska@swidnickie.pl

Adres

Aleja Niepodległości 3/5
58-100 Świdnica

Wydawca

PR MEDIA
ul. Kornela Makuszyńskiego 25/3, 58-309 Wałbrzych
NIP: 8862013140