Niepubliczna Szkoła POdstawowa Bliżej Dziecka Świdnica