Sprzątaj liście, bo dostaniesz mandat

Nawet 500 złotych zapłacą osoby, które nie pozamiatają liści z chodników przyległych do ich prywatnej posesji. Straż miejska przypomina, że za bałagan na chodniku mandaty posypią się jak jesienne liście.

straż

Apelujemy do właścicieli prywatnych nieruchomości, administratorów, użytkowników, aby pamiętali o obowiązku utrzymania czystości i usunięcia liści, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do posesji. Za uchylanie się lub nie wywiązanie się z tego obowiązku ustawodawca przewidział karę grzywny – przypomina Jacek Budziszewski ze straży miejskiej. – Co więcej, na właściciela nieruchomości spada także odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków, spowodowane brakiem dbałości o czystość chodnika. Jeśli zatem ktoś doznałby urazu w wyniku pośliźnięcia na nieuprzątniętym chodniku, skutki mogłyby być znacznie dotkliwsze niż grzywna. Osoba poszkodowana może zażądać od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa i pokrycia innych kosztów, np. z tytułu utraconych zarobków.

oprac. (bfg), SM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *