Solidarnie odchodzą

strefaWAŁBRZYCH. 22 osoby złożyły wypowiedzenia po tym, jak rząd zwolnił Mirosława Grebera.

22 osoby złożyły wypowiedzenia po tym, jak rząd zwolnił Mirosława Grebera.

strefa

Powodem tej  dramatycznej decyzji jest niespodziewane odwołanie zarządu spółki, w tym prezesa Mirosława Grebera. Obawiają się także o los najbliższych inwestycji, które miały dać w regionie wałbrzyskim 1500 miejsc pracy.

Greber po otrzymaniu w piątek absolutorium i przyznaniu mu rocznej nagrody, decyzją przedstawicieli ministra gospodarki został odwołany. Do zarządu weszły osoby związane z PSL.

Grebera zastąpiła Urszula Solińska-Marek, która była dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, a na drugiego członka zarządu powołano Lidię Jarmułowicz która należy do lubińskich struktur PSL i została zwolniona ze stanowiska szefowej legnickiego ZUS.

Wałbrzyska strefa zatrudnia w południowo-zachodniej Polsce ok. 30 tys osób. Eksperci uznali, że warto lokować w niej pieniądze.

Brytyjskie wydawnictwo „Di Magazine” z grupy The Financial Times przeanalizowało w zeszłym roku ponad 700 miejsc na świecie, w których najlepiej ulokować inwestycję. W prestiżowym rankingu na czołowym miejscu znalazła się Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park.

W związku z decyzją o odwołaniu Zarządu spółki dwudziestu dwóch pracowników Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” złożyło wypowiedzenia. Przedstawiamy treść ich oświadczenia.

Szanowni Państwo

Jako pracownicy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” Sp.z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jesteśmy zaskoczeni i wstrząśnięci sytuacją, do której doszło 10 czerwca br. podczas Zgromadzenia Wspólników WSSE ,,INVEST-PARK” Sp. z o.o.
Wszyscy pracownicy, łącznie z dotychczasowym Zarządem Spółki tworzyliśmy spójny, skuteczny i efektywnie zarządzany zespół, dzięki któremu Inwestorzy działający na terenie WSSE ,,INVEST-PARK” inicjowali rozwój Polski południowo-zachodniej. W chwili obecnej trwają decydujące negocjacje dotyczące kilkunastu strategicznych dla naszego regionu inwestycji (m.in. W Wałbrzychu, w Świdnicy, w Świebodzicach, w Opolu, w Kudowie-Zdroju, w Kaliszu, w sumie gwarantujących zatrudnienie łącznie ponad 1500 osób i inwestycje rzędu 1 miliarda zł.), na które mieszkańcy wymienionych miast czekają od dawna. Nie trzeba być wysokiej klasy specjalistą aby domyślić się, że nieuzasadniona zmiana Zarządu WSSE ,,INVEST-PARK” Sp. z o.o. może mieć katastrofalne skutki, nie tylko w przypadku negocjacji z tymi Inwestorami, ale wszystkimi innymi, z którymi aktualnie prowadzimy rozmowy. Inwestycje te, to kolejne miejsca pracy i tak bardzo potrzebny rozwój naszego regionu.

W przypadku trzech Inwestorów w Podstrefach Wałbrzych, Świebodzice oraz Kudowa Zdrój, których inwestycje gwarantują łącznie 75 nowych miejsc pracy i nakłady w wysokości ponad 25 mln. zł w bieżącym miesiącu miały zostać podpisane akty notarialne związane z zakupem nieruchomości pod inwestycje. W najbliższym czasie miały zostać zrealizowane dwie inwestycje w Wałbrzychu, z których pierwsza gwarantowała wydatki w wysokości ponad 380 mln zł. i zatrudnienie 277 nowych pracowników, a druga nakłady w wysokości ok.275 mln zł. przy zatrudnieniu 350 nowych pracowników. Mamy poważne obawy, że w związku ze zmianą Zarządu Spółki, w/w projekty mogą zostać niezrealizowane, a Inwestorzy mogą zdecydować o realizacji inwestycji poza granicami Polski.

Wyżej wymienione informacje obrazują w jakiej sytuacji znaleźli się zarówno pracownicy, poprzedni Zarząd WSSE, jak i Inwestorzy oraz Gminy, na terenie których planowane były nowe inwestycje. Od 14 lat nasz Zarząd realizował misję Spółki zapisaną w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i w ciągu tego okresu Spółka odnotowywała bardzo wysokie wskaźniki m.in. liczby wydanych zezwoleń, gwarantowaną wielkość inwestycji i nowych miejsc pracy. W rankingach stref ekonomicznych przeprowadzonych w Polsce, ale także w Europie i na całym Świecie WSSE ,,INVEST-PARK” Sp. z o.o. znajduje się na bardzo wysokich miejscach (w rankingu z 2010 r. przeprowadzonym przez brytyjski The Financial Times – WSSE ,,INVEST-PARK” uznana została za 3 najlepszą strefę Ekonomiczną w Europie oraz 17 na Świecie). W raportach KPMG dotyczących wyników stref ekonomicznych, WSSE plasuje się od wielu lat w ścisłej czołówce. W roku 2010 WSSE ,,INVEST-PARK” Sp. z o.o. wydała najwięcej (28) zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej spośród wszystkich stref ekonomicznych w Polsce, a wydane zezwolenia zagwarantowały największą ilość nowych miejsc pracy (4122).

Zarząd i pracownicy do tej pory stanowili jedność. Firma to nie tylko nazwa, ale całokształt, który reprezentowany jest przez nas wszystkich. Podjęte decyzje nie mają uzasadnienia merytorycznego i mogą okazać się działaniami na szkodę Spółki. W zaistniałej sytuacji nie widzimy możliwości dalszej realizacji celów, dla których powołana została WSSE ,,INVEST-PARK” Sp. z o.o., a co więcej widzimy zagrożenie szybkiego zrujnowania dotychczasowych osiągnięć. Wystarczyło kilka godzin, aby zaufanie naszych Inwestorów zostało zachwiane. Otrzymaliśmy od nich kilkaset telefonów z zapytaniem o przyszłość Stref, na które sami nie znamy odpowiedzi.

Decyzja Ministra Gospodarki jest tym bardziej niezrozumiała, że w kwietniu br. Rada
Nadzorcza WSSE ,,INVEST-PARK” Sp. z o.o. zarekomendowała Pana Mirosława Grebera i
Pana Dariusza Kasprowicza na Członków Zarządu VI kadencji WSSE ,,INVEST-PARK” Sp.
z o.o. Skąd zatem decyzja o zmianie dotychczasowego tak, skutecznego Zarządu? W związku z zaistniałą sytuacją my niżej podpisani, jako pracownicy WSSE ,,INVEST-PARK” Sp. z o.o. składamy wypowiedzenia umów o pracę, gdyż nie widzimy możliwości dalszej pracy bez kierownictwa dotychczasowego Zarządu. Pomimo tego, iż każdy z nas w prywatnym życiu ma zobowiązania i zdaje sobie sprawę z dramatycznych konsekwencji podjętej decyzji, zmuszeni jesteśmy do tak radykalnego kroku. Wspólnie z Panem Mirosławem Greberem i Panem Dariuszem Kasprowiczem pracowaliśmy na sukces naszej Strefy i tylko wspólnie z nimi chcemy go kontynuować.

Pracownicy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp.z o.o.

Poniżej podpisały się dwadzieścia dwie osoby.

 

źródło: regional.pl i doba.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *