Rok pod znakiem „korony”

Pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 zdominowała miniony rok. Uderzyła w każdy sektor, od gospodarki, po sport i kulturę włącznie. Odwołano wiele wystaw i koncertów, imprez sportowych, targów, spotkań czy eventów. Informacje dotyczące ilości zachorowań i zgonów, walki z wirusem, wciąż wprowadzanych obostrzeń i zakazów, zdominowały wszystkie media. Mimo że dopiero 11 marca 2020 epidemia została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię, rozpoczęła się już znacznie wcześniej, bo w listopadzie 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Restrykcje były dotkliwe. Zakazano wychodzenia z domów bez uzasadnionej potrzeby. Pracę biurową zamieniono na zdalną. Dzieci przestały uczęszczać do szkół, a ich klasami stały się pokoje w domach. Życie, w znacznie ograniczonym zakresie, toczyło się jednak dalej. Zobaczcie, co działo się przez minione 12 miesięcy w Świdnicy i okolicach.

STYCZEŃ

Trzej Królowie od wschodu przybyli
Barwny i radosny orszak przeszedł już po raz dziewiąty ulicami Świdnicy. Do naszego miasta zawitali Trzej Królowie z żywymi osiołkami, które, jak co roku, przyciągnęły sympatyków nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych. Orszak Trzech Króli odbył się 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego. Uroczystość przygotowała Diecezja Świdnicka we współpracy z miastem Świdnica i gminami Świdnica, Marcinowice oraz Żarów.

Orkiestra zagrała koncertowo
Ponad 28 tysięcy złotych zebrano podczas licytacji w Galerii Świdnickiej. Tylko niecały tysiąc mniej, bo 27 122,82 złotych, przekazano do świdnickiego sztabu po V Świdnickiej Moto Orkiestrze. W Strzelcach do puszek z serduszkiem mieszkańcy wrzucili ponad 45 tys. złotych. Łącznie podczas WOŚP w 2020 roku zebrano w Świdnicy ponad 232 tys. złotych na zakup specjalistycznych urządzeń dla dziecięcej medycyny zabiegowej.


LUTY

Poczytalny
Biegli badający stan zdrowia psychicznego Jakuba A., oskarżonego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin orzekli, że mężczyzna był poczytalny w chwili zdarzenia i obecnie także jest poczytalny. Opinię na temat Jakuba A. wydał zespół składający się z czterech biegłych: dwóch psychiatrów, psychologa oraz seksuologa. Z ich ekspertyzy wynika, że mężczyzna podejrzany o zabójstwo 10-latki jest był i jest w pełni poczytalny. Biegli uznali, że Jakub A. był w pełni poczytalny w chwili zarzucanych mu czynów, jak i obecnie jest poczytalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stanął przed sądem – mówił wówczas prok. Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. U podejrzanego nie stwierdzono zaburzeń preferencji seksualnych. Wśród osób, które badały stan zdrowia zatrzymanego był m.in. znany polski seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

Nazywam się Miliard
14 lutego w ponad 200 krajach i kilkudziesięciu miastach w Polsce kobiety, dziewczęta i dziewczynki, a także mężczyźni, którzy kochają i wspierają kobiety, zatańczyli przeciwko przemocy wobec kobiet. Świdnica również przyłączyła się do akcji. Akcję zapoczątkowała Eve Ensler, autorka słynnych „Monologów waginy”, działaczka feministyczna i antyprzemocowa. Polska akcja odbywa się pod hasłem Nazywam się Miliard, by w ten sposób okazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy.


MARZEC

Deklaracja bez pokrycia
Prezydent Beata Moskal-Słaniewska wycofała się ze złożonej wcześniej deklaracji o przekazaniu świdnickiej katedrze dotacji w wysokości 500 tysięcy złotych w 2020 roku. Podczas sesji sugerowała, że wpływ na tę decyzje miały „zmiana reguł w płaceniu podatku dochodowego” oraz „niedoszacowanie subwencji oświatowej i przerzucenie na samorządy podwyżki płac nauczycieli”. – Trzeba przede wszystkim zacząć skrupulatnie wydawać pieniądze i robić to oszczędnie. Zacząć należy od siebie – stwierdził radny Lesław Podgórski. Informacja zaskoczyła ówczesnego biskupa Ignacego Deca, który wystosował w tej sprawie pismo do radnych.
Stan epidemiczny

Stan epidemiczny
11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. W drodze rozporządzenia – został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Resort zdrowia podjął decyzję, by 19 placówek medycznych przekształcić w szpitale zakaźne. W związku z zagrożeniem epidemicznym od niedzieli, 15 marca, został ograniczony ruch na polskiej granicy. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można było przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Został też całkowicie zawieszony ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Cudzoziemcy wpuszczani do Polski byli tylko w wyjątkowych przypadkach. Kolejną decyzją było zamknięcie szkół i wprowadzenie zdalnego nauczania.


KWIECIEŃ

Wsparcie dla przedsiębiorców
Radni przyjęli pakiet uchwał mających pomóc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa. Wśród ulg znalazły się m.in.: odstąpienia od pobierania czynszu lub obniżenia czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica. Nie zgodzili się jednak na przykład na wstrzymanie wydawania miejskiego biuletynu, którego kolportaż kosztuje rocznie około 75 tysięcy złotych. – Wielu mieszkańców pytało mnie dlaczego do ich skrzynek pocztowych zamiast maseczek trafia miejski biuletyn. Powiedziałem nie wiem. Może żeby sobie zrobić z niej maseczkę? – zaznaczał ironicznie radny Marcin Paluszek, który na koniec sesji złożył mimo wszystko wniosek o wstrzymanie w tym szczególnym momencie wydawania i dystrybucji miejskiego biuletynu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na zakup i dystrybucję maseczek dla mieszkańców, w szczególności świdnickich seniorów.

Marek Mendyk nowym Biskupem
W kaplicy domowej Świdnickiej Kurii Biskupiej ogłoszono decyzję ojca świętego Franciszka, który mianował nowym biskupem świdnickim bpa Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej.
W czasie ogłoszenia nominacji bp Ignacy Dec podziękował kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za minione szesnaście lat wspólnej drogi i zachęcił zebranych do modlitwy w intencji nowego biskupa oraz dobrego duchowego przygotowania się do ingresu, którego data zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Pierwszą modlitwą za nowego biskupa była modlitwa Anioł Pański. Po ogłoszeniu nazwiska nowego biskupa świdnickiego, bp Dec odczytał komunikat, który został przekazany wiernym diecezji świdnickiej podczas wszystkich Mszy św. Zgromadzeni podziękowali bp. Ignacemu Decowi za jego pełną miłości posługę na rzecz diecezji świdnickiej i zapewnili o modlitwie. Bp Ignacy Dec, który był pierwszym biskupem diecezji świdnickiej od 2004 roku został mianowany przez ojca świętego Franciszka administratorem apostolskim diecezji świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez nowego biskupa świdnickiego.


MAJ

Pierwszy krok ku in vitro
Radni miejscy przyjęli petycję wniesioną przez świdniczankę Annę Gromek, w sprawie podjęcia działań zmierzających do przyjęcia w Świdnicy programu polityki zdrowotnej, dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Podpisało ją ponad 800 świdniczan. Za przyjęciem petycji głosowało 14 radnych, 8 było przeciw.
Głównym celem programu jest zapewnienie dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego mieszkańcom Świdnicy, u których zdiagnozowana została niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia. Program ten zakłada dofinansowanie jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary zakwalifikowanej w wysokości do 100%, ale w maksymalnej kwocie 5 tys. zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie. Koszt całkowity realizacji tego zadania w latach 2020 – 2023 szacowany jest na ok. 190 tys. zł.
CZERWIEC

„Pełnoletnia” Wójt
Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica otrzymała 18 absolutorium od radnych. Trudno znaleźć w okolicy samorządowca, który mógłby pochwalić się podobnym wynikiem. – Dziękuję serdecznie za udzielenie wotum zaufania i absolutorium jakie mi zostało udzielone. W mojej dotychczasowej historii jest to już 18. Dziękuję za kolejny rok współpracy wszystkim radnym, moim współpracownikom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i organizacjom działającym na terenie gminy. Mam nadzieję, że dobra współpraca oraz dobra wola działania na rzecz społeczności lokalnej przyniesie dalszy rozwój naszej gminie, tak aby jakość świadczonych usług była jak najlepsza – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Wybory prezydenckie
W niedzielę, 28 czerwca, przeprowadzono wybory prezydenckie. Zostały zarządzone po tym, jak w wyniku sytuacji związanej z epidemią COVID-19 nie doszło do głosowania w wyborach planowanych na 10 maja 2020 roku. Głosowanie odbyło się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Głosy można było oddawać od godzinny 7.00 do godziny 21.00. O urząd Prezydenta RP walczyło 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak – Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski oraz Stanisław Żółtek. W pierwszej turze największe poparcie zdobył Andrzej Duda. Urzędujący prezydent Polski zdobył 43,5 proc. głosów. W drugiej jego kontrkandydatem był Rafał Trzaskowski, który uzyskał wynik 30,46 proc. Ostatecznie zwyciężył Andrzej Duda.


LIPIEC

Wsparcie dla druhów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał promesy na nowe elementy wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej, bo blisko 1,7 mln zł trafiło do OSP z subregionu wałbrzyskiego.
Z przyznanego wsparcia na łączną kwotę ponad 141 tys. złotych skorzystały m.in.: OSP Witoszów, OSP Burkatów, OSP Bystrzyca, OSP Gogołów, OSP Mokrzeszów i OSP Grodziszcze. – Działalność ochotniczych straży pożarnych ma bardzo ważne znaczenie szczególnie na terenach wiejskich. To właśnie strażacy ochotnicy są pierwszymi służbami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. – podkreślała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. Łączne dofinansowanie dla 6 jednostek OSP w gminie Świdnica wyniesie 141,5 tys. zł., a wkład własny szacowany jest na poziomie 42,5 tys. zł. Promesy ucieszyły również burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza. – Wsparcie uzyskało sześć naszych jednostek. Przygotowane przez gminę wnioski obejmowały zakup przede wszystkim ubioru strażaków do akcji. Na wyposażeniu naszych jednostek znajdą się więc specjalistyczne ubrania, hełmy, kominiarki, buty oraz rękawice. W każdej z jednostek przybędzie sprzętu za ponad 28 000 zł, co w skali wszystkich sześciu jednostek przekroczy kwotę 170 000 zł – mówił gospodarz Jaworzyny Śląskiej.

Reelekcja Dudy
Andrzej Duda ponownie Prezydentem RP. W drugiej turze wyborów pokonał Rafała Trzaskowskiego o ponad 400 tysięcy głosów.
Wybory w powiecie świdnickich wygrał jednak Rafał Trzaskowski. Najwięcej, bo aż 17 333 głosy zdobył w mieście Świdnica. Najmniej, bo tylko 903 głosy kandydat KO dostał w Dobromierzu. W całym powiecie Rafałowi Trzaskowskiemu zaufało ponad 41200 osób. 11560 głosów w Świdnicy dostał natomiast Andrzej Duda. Jednak w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego w każdej z gmin powiatu świdnickiego przekroczył wynik 1000 głosów. Najmniej w Dobromierzu – 1473 głosy. W całym powiecie kandydat popierany przez PiS dostał 36 334 głosów. Gdyby o zwycięstwie decydowały wyłącznie głosy mieszkańców naszego powiatu wybory wygrałby Rafał Trzaskowski stosunkiem 53,16% – 46,84%. Największym zwycięzcą wyborów, które odbyły się 12 lipca, byli jednak Polacy. Do urn poszło ponad 20 milionów osób 10440649 oddało głos na Andrzeja Dudę (51,03%), a 10018263 na Rafała Trzaskowskiego (48,97%.) Frekwencja w kraju wyniosła 68,18%, na Dolnym Śląsku 66,99%, a w powiecie świdnickim 65,01%. Najwięcej wyborców poszło w gminie Marcinowice (ponad 70%), a najmniej w Jaworzynie Śląskiej (niespełna 60%). Uprawnionych do głosowanie było w Polsce 30 268 543 osób, na Dolnym Śląsku 2 240 376, a w powiecie świdnickim 120 298 wyborców.


SIERPIEŃ

Akwen bez wody
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na polecenie inspektorów nadzoru budowlanego, w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim, zleciły w trybie awaryjnym sukcesywne obniżenie lustra wody w zbiorniku Witoszówka II. – Działanie to jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Obiekt pilnie wymaga remontu. Aktualnie w zbiorniku utrzymywany jest maksymalny poziom wody, jaki jest bezpieczny dla mieszkańców i umożliwia przetrwanie organizmom wodnym. Obniżenie lustra wody ma na celu przygotowanie do prac remontowych na zaporze piętrzącej wodę, jazie oraz klapach zrzutowych – informowano w komunikacie opublikowanych przez wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Świdnica wsparła Białoruś
O sytuacji na Białorusi opowiadała radnym podczas czwartkowej sesji Natallia Polkh-Kastsiukowich, Białorusinka mieszkająca w Świdnicy. W swoim wystąpieniu wezwała do dzielenia się tragicznymi wiadomościami z kraju. Obecni na sali radni i goście zareagowali oklaskami.
Po wzruszającym wystąpieniu Natalli Polkh-Kastsiukowich, obecni na sali wstali z krzeseł, a przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski, zadeklarował pomoc Białorusinom. – W imieniu Rady Miejskiej w Świdnicy wyrażam pełne wsparcie i podziw dla Waszej determinacji i walki. Proszę wszystkich swoich znajomych na Białorusi i w kraju pozdrowić od nas i udzielić im wsparcia z naszej strony. Jeżeli będzie mogli jako rada, jako miasto w jakiś sposób pomagać, zawsze służymy pomocą. Później Białorusini mieszkający w naszym mieście i powiecie spotkali się na happeningu poparcia dla swoich rodaków w Rynku.


WRZESIEŃ

Wybuch gazu
Kilka godzin trwała praca strażaków na miejscu katastrofy budowlanej, do której doszło przy ulicy Wyspiańskiego 1a w Świdnicy. Trzy osoby wydostały się z kamienicy samodzielnie. Jedną nieprzytomną musieli ewakuować strażacy. Jak się później okazało, był to sprawca katastrofy.
Do wybuchu doszło w niedzielę 6 września około godziny 11.00. Jego siła była tak ogromna, że od budynku odpadła cała ściana, a na miejsce wezwano siły z całego regionu. Ponieważ pierwsze piętro kamienicy zostało zniszczone i groziło w każdej chwili zawaleniem, strażacy zaglądali do pomieszczeń z kosza specjalistycznego podnośnika. Po sprawdzeniu, około godziny 12.15, przystąpili do ręcznego odgruzowania terenu przed budynkiem, na który spadły elementy ściany.
Do pracy przystąpił również prokurator, który po około tygodniu poinformował, że było to działanie celowe. Podczas oględzin miejsca zdarzenia w mieszkaniu na pierwszym piętrze znaleziono rozszczelnioną butlę na propan-butan i odłączony przewód gazowy. Po wyjściu ze szpitala, 28-letni mieszkaniec tego lokum został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut działania przeciwko bezpieczeństwu ludzi i doprowadzenia do utraty życia oraz strat w mieniu wielkich rozmiarów. Sąd zadecydował o umieszczeniu go w areszcie tymczasowym, gdzie czeka na proces. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Uzasadnienie jego czynu nie jest oficjalnie znane.

Uroczysty ingres
Biskup Marek Mendyk przejął oficjalnie władzę w diecezji świdnickiej.
Po kanonicznym objęciu diecezji przez bp. Mendyka, która dokonała się 23 kwietnia br., przyszedł czas na uroczysty Ingres do świątyni katedralnej. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemii nie można tego było uczynić u samych początków biskupiego posługiwania. Drugi Biskup Świdnicki w uroczystej procesji, która miała miejsce w sobotę, 12 września, został wprowadzony do kościoła katedralnego. W drzwiach katedry pasterza diecezji przywitał prepozyt świdnickiej kapituły katedralnej ks. prał. Stanisław Chomiak. Następnie bp pomocnicy Adam Bałabuch odczytał bullę nominacyjną papieża Franciszka, mocą, której bp Mendyk został powołany do posługi w diecezji świdnickiej. Nowy pasterz kościoła świdnickiego otrzymał z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Salvatore Pennacchio pastorał, który jest symbolem władzy pasterskiej w diecezji. Ważnym elementem obrzędu było uroczyste wprowadzenie na katedrę bp. Marka Mendyka. Po czym przedstawiciele duchowieństwa w tym prał. Piotr Śliwka, proboszcz katedry i dk. Wojciech Pawlina, odbywający praktykę diakońską w parafii katedralnej, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy złożyli biskupowi homagium, będące publicznym aktem czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

W obronie klimatu
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ponownie wyszedł na ulicę.25 września w wielu polskich miastach zwrócili publicznie uwagę na postępowanie zmian klimatu i brak działań ze strony władz w obliczu kryzysu klimatycznego. Manifestacja odbyła się również w Świdnicy.
– Wychodzimy na ulice w całej Polsce, ponieważ niesprawiedliwości doświadczamy również w naszym własnym kraju. Wiele polskich rodzin żyje na skraju ubóstwa między innymi przez rosnące ceny jedzenia spowodowane dotkliwymi suszami, a rządzący, w pełnej ignorancji konsekwencji swoich działań, skazują mieszkańców coraz większej liczby miejscowości na brak wody w kranach latem. Polskie społeczeństwo musi zyskać świadomość sytuacji, w jakiej się znajdujemy, by zawalczyć o sprawiedliwą i bezpieczną przyszłość dla naszego i przyszłych pokoleń – mówili podczas akcji w Rynku uczestnicy strajku. Klimatyczny to ruch społeczny będący częścią globalnej inicjatywy Fridays for Future. Działając, wyrażają swój sprzeciw wobec bierności polityków w obliczu katastrofy klimatycznej. Podkreślają, że nie są ekspertami ds. ekologii i zmian klimatu, lecz młodzieżą świadomą zagrożenia jakim jest katastrofa klimatyczna i walczącą o prawo do swojej przyszłości. Zaczynali jako grupa licealistów zainspirowanych działalnością Grety Thunberg, których aktywność szybko przerodziła się w ogólnopolski ruch.


PAŹDZIERNIK

Maciej nie żyje
Z Odry we Wrocławiu wyłowiono ciało młodego mieszkańca naszego powiatu, piłkarza Granitu Roztoka.
Poszukiwania Macieja trwały od 25 września. W tym dniu wraz ze znajomymi przyjechał pociągiem do Wrocławia. Następnie udali się do jednego z klubów. Mieszkaniec Roztoki opuścił lokal około godziny 2.00. Na nagraniu, do którego dotarli dziennikarze Super Expressu było widać, że odłączył się̨ od grupy i o godz. 02:09 z nieznajomym mężczyzną udał się w kierunku ul. Krupniczej. Policja, straż pożarna i płetwonurkowie przez kilka dni przeczesywali fosę miejską oraz Odrę w okolicy mostów Mieszczańskiego i Pomorskiego. Do poszukiwań dołączyła również Wodna Służba Ratownicza , Marcel Korkuś, znakomity płetwonurek, który specjalizuje się w podwodnych poszukiwaniach oraz drużyna LKS Granit Roztoka, w której grał Maciej. Niestety sprawdził się najgorszy scenariusz. W poranek, 3 października, w okolicach ul. Celtyckiej na Kozanowie, ciało chłopaka znalazł jeden z wędkarzy. Poinformował o tym fakcie służby oraz osoby dobrowolnie zaangażowane w poszukiwania mężczyzny. Po przeprowadzeniu czynności identyfikacyjnych potwierdzono, iż jest to zaginiony 20-latek. Śmierć młodego piłkarza potwierdził też jego klub. „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że ciało zaginionego Maćka zostało dziś odnalezione. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w poszukiwaniach oraz udostępniali posty w sprawie Maćka. Spoczywaj w pokoju Przyjacielu…” – napisał na Facebooku LKS Granit Roztoka.

Rodzina w komplecie
We wtorek, 6 października do Świdnicy w ramach repatriacji przyjechały dwie kolejne rodziny z Kazachstanu, cztero- i trzyosobowa. Uchwały w sprawie połączenia rodzin Jaworskich świdniccy radni podjęli 24 kwietnia 2020 r.
W naszym mieście oraz okolicach Żarowa mieszkają już najbliżsi – rodzice i dwie siostry z rodzinami najstarszego z zaproszonych repatriantów. Starsza z sióstr z mężem
i córką osiedliła się w Świdnicy w 2000 roku, rodzice natomiast przybyli z drugą córką w 2010 roku. Dzięki przyznanej dotacji z budżetu państwa, w ramach pomocy dla naszych rodaków, wyremontowane zostały oraz w pełni wyposażone dwa lokale mieszkalne. – Dobra współpraca pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz tutejszego urzędu umożliwiła przybyłym osobom, bez żadnych przeszkód, zamieszkać bezpośrednio po przyjeździe w przyznanych im na prawach najmu mieszkaniach – mówił wówczas Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Spacerowały po mieście
Mieszkanki Świdnicy, podobnie jak ich koleżanki w całej Polsce, wyszły na „spacery” ulicami miasta. W ten sposób wsparły wszystkie uczestniczki biorące udział w Proteście Kobiet.
Zgromadzeni na świdnickim Rynku swój marsz w kierunki katedry, rozpoczęli chwilę po godzinie 17.00. Tam na placu św. Jana Pawła II głośno wyrażali swój sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Próba dyskusji wychodzącej z kościoła starszej kobiety z uczestniczkami manifestacji nic nie dała. Tłum głośno skandował wulgarne hasła. Jak tłumaczyli pikietujący tylko w ten sposób mogli okazać prawdziwą i ogromną złość, jaka towarzyszy im po ogłoszeniu wyroku przez Julię Przyłębską. „Oberwało się” zarówno Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, jak i Mateuszowi Morawieckiemu czy Krzysztofowi Bosakowi. Kilka razy wykrzyczano również imię i nazwisko posła PiS, byłego prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka. Po kilkudziesięciu minutach tłum ruszył w stronę placu Grunwaldzkiego. Tam wszedł na ulicę i podążał w stronę przejazdu kolejowego, by następnie ponownie wejść do Rynku. Szybkie zmiany kierunków „spaceru” dezorientowały patrole policji. Nie doszło jednak do żadnych incydentów. Akcja protestujących świdniczanek i wspierających je kolegów spotykała się z życzliwością wielu mieszkańców, którzy klaskali z okien lub wychodzili przed swoje lokale unosząc do góry kciuki. Wsparcie popłynęło także od kierowców, którzy klaksonami wspierali pikietujących. Podobne happeningi prowadzone były w kolejnych dniach i tygodniach.


LISTOPAD

Oskarżeni za propagowanie faszyzmu
Prokurator Okręgowy w Świdnicy wniósł do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie akt oskarżenia przeciwko dwunastu mężczyznom oskarżonym między innymi o publiczne propagowanie faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.
Dwóch głównych oskarżonych to mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, którzy w latach 2016-2018 zorganizowali w swoim powiecie i brali udział w siedmiu koncertach neonazistowskich z udziałem zagranicznych i krajowych zespołów muzycznych, w trakcie, których to koncertów propagowano faszystowski ustrój państwa oraz nawoływano do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych, a także prezentowano w celu rozpowszechniania przedmioty propagujące faszystowski ustrój państwa w postaci między innymi banerów. Ponadto aktem oskarżenia objętych jest także trzech członów jednego z zespołów muzycznych, posiadających w swoim repertuarze utwory muzyczne, w których propagowany jest totalitarny ustrój państwa. Zespół ten wykonywał utwory publicznie w trakcie organizowanych przez głównych oskarżonych koncertów. Pozostałe osoby są oskarżone o posiadanie w celu rozpowszechniania lub sprzedaż rzeczy (takie jak płyty z muzyką, broszury, breloki, naklejki, odzież) zawierających treści propagujące faszystowski i nazistowski ustrój państwa oraz nawołujące do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych. Za publiczne propagowanie totalitarnego ustroju państwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.
Przypomnijmy: Akcja w Dzierżoniowie była m.in. konsekwencją prowadzonego przez śledczych postępowania w sprawie koncertu w Grodziszczu w gminie Świdnica. Tam, w marcu 2017 roku, zjechali neonaziści z Polski i Niemiec, którzy podczas imprezy propagowali hasła faszystowskie. Jak pokazali w opublikowanym materiale dziennikarze TVN, którzy dostali się do środka, na ścianach wisiały banery z nazistowskimi symbolami. W tamtej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Organizatorzy koncertu w Dzierżoniowie usłyszeli po pięć. Wszystkie dotyczyły organizowania i uczestnictwa w koncertach zespołów neonazistowskich, w trakcie których podejrzani mieli publicznie propagować faszystowski ustrój państwa oraz nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. „Koncerty objęte zarzutami były organizowane w okresie od 5 maja 2016 roku do 21 kwietnia 2018 roku w Bielawie, Grodziszczu i Dzierżoniowie, gdzie miały się odbyć trzy takie koncerty” – informowała wtedy prokuratura.

Nowe wozy dla ochotników
Dzięki staraniom władz gminy Świdnica jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020. Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Witoszów pozwolił wymienić jednostce OSP Grodziszcze wysłużonego Jelcza na kilkuletniego Mercedesa.
Na terenie gminy Świdnica 3 jednostki OSP włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a wśród nich OSP Witoszów Dolny. – Każdy zakup sprzętu pożarniczego ratującego życie i mienie to tak naprawdę inwestycja w bezpieczeństwo każdego z nas. Niech służy jak najlepiej, choć chcielibyśmy aby nie za często opuszczał remizę strażacką w Witoszowie Dolnym – podkreślała Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica. Uroczystość przekazania nowego wozu strażackiego dla OSP Witoszów odbyła przed budynkiem Urzędu Gminy i zbiegła się z zakończeniem ponad 25. letniej służby Henryka Muraszki w gminnych strukturach ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego.


GRUDZIEŃ

Ekologiczny ogród
Wbity został pierwszy szpadel pod budowę ekologicznego ogrodu edukacyjnego na przylegającym do ośrodka Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego terenie między fosą a rzeką Piławą.. Goście, którzy odwiedzą w przyszłym roku Krzyżową, będą mogli korzystać z nowej oferty i poznawać tajniki ekologicznej uprawy roślin – uprawy, która działa w zgodzie z naturą i opiera się w możliwie największym stopniu na wykorzystywaniu naturalnych procesów jako sprzymierzeńców w prowadzeniu ogrodu.
Podobnie jak większość przedsięwzięć fundacyjnych, także budowa ogrodu jest projektem międzynarodowym, realizowanym we współpracy z berlińską organizacją Slow Food Deutschland e.V., dzięki dofinansowaniu ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt – fundacji z siedzibą w Osnabrück, która od początku lat 90-tych wspiera działania na rzecz ochrony środowiska. W ramach inwestycji przewidziane jest utworzenie części warzywnej, zielnika oraz sadu. Ponadto wśród malowniczo rosnących dębów powstanie tzw. ogród leśny – idealne miejsce na spacer oraz odpoczynek, zwłaszcza w upalne dni. Ciekawostką jest fakt, że budowa ogrodu jest jednocześnie urzeczywistnieniem jednego z niezrealizowanych do tej pory zapisów statutowych Fundacji, mówiących o tym, że oprócz działalności na rzecz dialogu i porozumienia Fundacja „Krzyżowa” powinna w swojej działalności uwzględnić prowadzenie ekologicznego gospodarstwa, nawiązując w ten sposób do pierwotnej funkcji obiektu, w którym do roku 1990 funkcjonowało gospodarstwo rolne. Ogród w Krzyżowej będzie mógł się w ten sposób stać namiastką tego gospodarstwa, które wyobrażali sobie założyciele Fundacji na początku lat 90-tych.

Ruszyły szczepienia
W przedostatnim dniu 2020 roku 150 dawek szczepionki przeciw COVID-19 otrzymał powiat świdnicki.
Pierwsze szczepienia ruszyły tego samego dnia, a jako pierwsi w świdnickim szpitalu zaszczepili się Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej dr n. med. Ewa Kilar, dyrektor Szpitala Grzegorz Kloc oraz Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej dr n. med. Adam Biernacki, lek. med. Paweł Kosikowski oraz Naczelna Pielęgniarka Małgorzata Tomska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *