Rewolucja w świdnickim magistracie

Po dwunastu latach z Urzędu Miejskiego w Świdnicy zniknęły departamenty i referaty. Ich miejsce, tak jak dawniej, zajęły wydziały. Transformacja nie zwiększyła liczby urzędników.

 

Po dwunastu latach z Urzędu Miejskiego w Świdnicy zniknęły departamenty i referaty. Ich miejsce, tak jak dawniej, zajęły wydziały. Transformacja nie zwiększyła liczby urzędników.

W 2003 roku poprzednie władze Świdnicy zlikwidowały wydziały, a w ich miejsce stworzyły departamenty. Początkowo było ich pięć, z czasem doszły dwa kolejne. Każdemu departamentowi podlegało kilka referatów. Reorganizacja struktury urzędu była pomysłem prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej zwracała uwagę, że wzorowany na urzędach w większych miastach podział jest złym rozwiązaniem. Jako jeden z najważniejszych argumentów podawała rozmycie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i utrudnioną komunikację.

Po zmianach nie ma już ani referatów, ani departamentów. Są za to dwa biura i piętnaście wydziałów. Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, aby zapewnić coraz bardziej efektywne rezultaty pracy, poprawić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz lepszą realizację przedsięwzięć. Zmieniona struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy dostosowana jest do obecnych zadań miasta, wynikających m.in. ze zmienionych przepisów prawa. Struktura została spłaszczona, zlikwidowano departamenty, powołując w to miejsce wydziały z bardziej uszczegółowionym zakresem kompetencji. Stan zatrudnienia pozostał bez zmian, dokonano jedynie przesunięć kilku urzędników na nowe stanowiska – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Z nowości zwraca uwagę Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych. Szefuje mu Danuta Nowicka.

Biura i wydziały w UM Świdnica

Biuro Radców Prawnych – dyrektor Jarosław Wasyliszyn

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – dyrektor Jerzy Purtak

Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów – dyrektor Joanna Salus-Komorowska

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury – dyrektor Małgorzata Osiecka

Wydział Inwestycji Miejskich – dyrektor Maria Kasprowicz-Gładysz

Wydział Gospodarki Odpadami – p.o. dyrektora Tomasz Jaworski

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej – dyrektor Maciej Gleba

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – p.o. dyrektora Elżbieta Smoter

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – dyrektor Alicja Masny

Wydział Transportu – dyrektor Małgorzata Lubandy

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego – p.o. dyrektora Marta Gozdek

Wydział Promocji Miasta i Turystyki – dyrektor Jacek Piekunko

Wydział Edukacji – dyrektor Tadeusz Niedzielski

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych – stanowisko nieobsadzone, ogłoszony zostanie konkurs

Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych – dyrektor Danuta Nowicka

Wydział Spraw Obywatelskich – dyrektor Wiesław Pietrzyk

Wydział Finansowy (z-ca skarbnika) – Kacper Siwek

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *