Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Kolejny rok Powiat Świdnicki realizował Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego. W 2021 r. działania nakierowane były na pomoc psychologiczną i edukacyjną dla mieszkańców naszego powiatu, głównie dla uczniów, pedagogów i psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół ponadpodstawowych – informuje Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki.

Ze względu na trwającą pandemię Covid-19 i zdalne nauczanie w roku szkolnym 2020/2021 a tym samym brakiem możliwości poznania swoich rówieśników (dotyczyło to głównie klas pierwszych, izolację uczniów od swoich rówieśników i związaną z tym traumę, postanowiono pomóc potrzebującym uczniom. – W związku z tym Powiat Świdnicki podpisał umowy z trzema psychologami zapewniając uczniom pomoc poprzez indywidualne konsultacje – mówi Alicja Synowska, członek zarządu Powiatu Świdnickiego i jednocześnie Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego. W roku 2021 z konsultacji psychologicznych skorzystało 16 uczniów, którzy byli kierowani do gabinetów przez szkolnych pedagogów. Do ich dyspozycji było przeznaczonych 79 godzin spotkań z psychologiem. – Najczęstszymi problemami, z którymi nadal boryka się młodzież to lęk społeczny spowodowany izolacją z rówieśnikami, to również zaburzenia depresyjne i niska samoocena – informują Marzena Piwko i Edyta Filipek-Grabiszewska z Centrum Psychologicznego w Świdnicy. – Zaburzenia dotyczące uczniów szkół ponadpodstawowych są na tyle poważne, że oprócz wsparcia psychologicznego potrzebna jest dodatkowo opieka lekarza psychiatry – mówi Monika Kozłowska z Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoonkologii ze Strzegomia. Jednak nie były to jedynie działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

W okresie od października do grudnia 2021 r.  Agnieszka Trzyna z Centrum Psychologii i Mindfulness prowadziła warsztaty uważności, służące profilaktyce zdrowia psychicznego i radzenia sobie ze stresem. Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności proaktywnej pracy nad zdrowiem i dobrostanem psychicznym poprzez radzenie sobie ze stresem, redukcja stresu, regeneracja psychiczna i fizyczna. Adresatami działań edukacyjnych była zarówno kadra, jak i uczniowie z 12 szkół ponadpodstawowych. W dniach 15 i 22 listopada 2021 r. psycholog Agnieszka Trzyna przeprowadziła warsztaty z uważności z trzema grupami tj. z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Świdnickiego, pedagogami i psychologami szkolnymi. W czterogodzinnych zajęciach wzięło udział 25 osób – informuje Agata Steczko-Szymańska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Działaniami edukacyjnymi objęto również 1 135 uczniów z 12 szkół ponadpodstawowych, średnio po 4 oddziały klasowe na szkołę. Ogółem dla uczniów przeznaczono 96 godzin warsztatowych. Temat uważności i redukcji stresu cieszył się wysokim zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i personelu szkoły. – Młodzi ludzie mogli zbadać naturę myśli i emocji, zdać sobie sprawę z mechanizmów nakręcających spiralę stresu. Mogli przećwiczyć techniki pozwalające regulować napięcie emocjonalne i fizyczne, a także doświadczyć myśli i emocji bez konieczności podążania i reagowania na nie. Efektem warsztatów była świadomość napięć w ciele, umiejętne ich puszczanie, zmniejszenie poziomu stresu i zamartwiania się (tzw. wyjście z głowy), nabranie dystansu do własnych myśli, zamiast nawykowej, ale niekorzystnej strategii walczenia z nimi lub wciągania się w nie – wyjaśnia psycholog Agnieszka Trzyna. Uczniowie kończyli warsztat często ze zadziwieniem, że czują w ciele przyjemne rozluźnienie i lekkość, łatwiej im się oddycha, a w głowie panuje spokój, mimo wyzwań, które nadal na nich czekały.

Pedagodzy i psycholodzy szkolni po skanowaniu ciała dzielili się tym, czego doświadczyli w czasie tej praktyki. – Co istotne potrafili zadbać o siebie, szczególnie, że pracują w zawodzie pomocowym, w którym codzienność to silne, zmienne emocje klientów oraz poczucie ograniczonego wpływu. Wyjście z głowy, docenienie chwili, świadomość siebie, odpuszczenie, uważne słuchanie i wybory – niezależne od narracji i osądów umysłu, mechanizm spirali wyczerpania- to niektóre z tematów warsztatu uważności – kontynuuje Pani Agnieszka Trzyna. Wszyscy uczestnicy warsztatów wyrażali opinie, że tego typu zajęcia były bardzo pomocne i potrzebne, aby lepiej rozumieć siebie, swoje uczucia i naturę umysłu, przez co mogli lepiej sobie radzić ze stresem, natłokiem przykrych myśli i emocji, rozwija umiejętności proaktywnej pracy nad zdrowiem i dobrostanem psychicznym. – Myślę, że w 2022 roku będziemy kontynuować program oraz podjęte wcześniej działania profilaktyczne, jednak ich zakres będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną w naszym powiecie. – informuje Alicja Synowska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *