Prezydent dostanie absolutorium?

Na piątek 26 czerwca zaplanowano ostatnią przed wakacjami sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Jednym z ważniejszych punktów obrad będzie uchwała o udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej.

 

Na piątek 26 czerwca zaplanowano ostatnią przed wakacjami sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Jednym z ważniejszych punktów obrad będzie uchwała o udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej.

Radni zajmą się także m. in. określeniem zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych; wprowadzeniem zmian w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2012 – 2016 – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W sumie na radnych czeka sześć uchwał. W planach jest również debata nad stanem bezrobocia i przedsiębiorczości.

Obrady rajców rozpoczną się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 47.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskie.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
  4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium

a) wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2014 r.

c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdnicy oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2014 r.

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

f) podjęcie uchwał w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok – (zał. nr 1, proj. uchwały),

udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2014 rok – (zał. nr 1, proj. uchwały).

Stan bezrobocia i przedsiębiorczości w Świdnicy

Rozstrzygnięcie w sprawie przejęcia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. IX/: 1- 6).

  1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 24.04.2015 r.
  2. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji
  3. Oświadczenia i sprawy organizacyjne
  4. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy

(ecz)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *