Porozumienie dla pieniędzy

aglomeracja

aglomeracjaOstateczną decyzję podejmą radni, ale projekt zyskał już akceptację szefów gmin. Mowa o porozumieniu ważnym dla formalnego funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Ostateczną decyzję podejmą radni, ale projekt zyskał już akceptację szefów gmin. Mowa o porozumieniu ważnym dla formalnego funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Porozumienie określi sposób podejmowania decyzji, ukonstytuuje organy, oraz określi zasady działania instytucji pośredniczącej stworzonej na potrzeby Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci gmin wchodzących w skład Aglomeracji spotkali się w sprawie porozumienia 15 stycznia w Wałbrzychu. – Do 18 marca Marszałek Województwa Dolnośląskiego zgłosił gotowość Aglomeracji do alokacji środków. Samorządy liczą na to, że realnie pieniądze na realizację zadań wpływać będą do gmin w 2016 roku – mówi Beata Moskał-Słaniewska, prezydent Świdnicy. aglomeracja

Jest o co walczyć, bo gminy skupione w Aglomeracji Wałbrzyskiej będą mogły w najbliższych latach sięgnąć po 193,6 mln euro funduszy unijnych. Aglomeracja chce wspólnie starać się o pieniądze między innymi na projekty z zakresu transportu zbiorowego.

Prezydent Świdnicy podobnie jak inni uczestnicy wałbrzyskiego spotkania pozytywnie wypowiada się o projekcie porozumienia. – Taka konstrukcja, czyli powołanie do życia instytucji organizującej konkursy i rozliczającej środki przyznane dla Aglomeracji przyśpieszy decyzyjność i zagwarantuje samorządom większy wpływ na podział środków.

Aglomeracja Wałbrzyska powstała w 2011 roku, a obecnie jej skład tworzą 22 gminy. Obecnie stanowi drugi po Górnym Śląsku obszar aglomeracyjny. Zajmuje obszar blisko 2 tys. km. Kwadratowych, zamieszkanych przez ponad 400 tys. ludzi.

{fcomment}

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *