Ochotnicy doposażeni – zdjęcia

Ponad 6,5 mln zł. z przeznaczeniem na zakup 10 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 2 hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego trafiło do ochotniczych straży pożarnych, w 11 gminach w 6 powiatach w woj. dolnośląskim. Uroczyste przekazanie sprzętu miało miejsce w środę  w Burkatowie.

Projekt, którego liderem była gmina Świdnica, obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, lub poważnych awarii. Sprzęt otrzymały wszystkie OSP włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG, zlokalizowane w 6 powiatach: świdnickim, wołowskim, średzkim, lubańskim, dzierżoniowskim, jaworskim. W ramach projektu zakupiono 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3 lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt hydrauliczny w postaci pomp, nożyc i węży, rozpieraczy ramieniowych, rozpieracza teleskopowego, zestawu do obcinania pedałów w samochodach oraz do wyważania drzwi.

Zakup 10 nowoczesnych samochodów strażackich i sprzętu, to efekt dobrze przygotowanego wniosku, realizowanego w partnerstwie przez gminę Świdnica, przy dużym zaangażowaniu komendanta powiatowego PSP w Świdnicy Tomasza Szuszwalaka i naczelnika Wydziału  Kwatermistrzowsko – Technicznego KP PSP w Świdnicy Sulisława Piotrowskiego. Pragnę im za to merytoryczne wsparcie bardzo podziękować. Słowa uznania i podziękowania należą się działowi inwestycji Urzędu Gminy, a w szczególności Sebastianowi Pietraga i zastępcy wójta Zbigniewowi Kanickiemu, na których spoczywał obowiązek koordynowania projektu. Zakupione pojazdy z pewnością najbardziej ucieszą strażaków ochotników, których załogi są często pierwszymi służbami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. Jednak głównym celem naszego projektu jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gmin i powiatów, w których zlokalizowane są OSP oraz skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i ograniczanie ich skutków, tj. zarówno strat w mieniu jak również w środowisku naturalnym. Sprawna i dobrze wyposażona jednostka OSP skróci czas udzielenia pomocy osobom poszkodowanym do 8 minut zgodnie z założeniami Powiatowego Planu Działań Ratowniczych. Dziękuję kolegom i koleżankom samorządowcom za współpracę i zaufanie, przy realizacji projektu – podkreślała wójt Teresa Mazurek, lider projektu podczas konferencji w Burkatowie.

Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Do zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *