Miliony na politykę społeczną

Od stycznia do września 2016 r. Świdnica pozyskała środki zewnętrzne na działania z zakresu polityki społecznej w wysokości 2 290 285 zł. Wnioski o dofinansowania przygotowane zostały przez Dzienny Dom Senior-Wigor, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski: Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego.

Pozyskane dofinansowania pochodzą z rządowych programów m.in. ”Maluch-edycja 2016”, rządowego programu  ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, czy bezpośrednio z budżetu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miasto dzięki dotacjom przeprowadzi szereg modernizacji oraz programów społecznych m.in. budowę i wyposażenie żłobka miejskiego na Osiedlu Zawiszów, dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny współpracujących z rodzinami wymagającymi wsparcia i pomocy, na bieżące funkcjonowanie, wynagrodzenia oraz na wykonanie zadań programowych dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”.

– Pozyskane środki zewnętrzne pokazują nasze zaangażowanie, ale przede wszystkim skuteczność jednostek miejskich i pracowników urzędu w ich pozyskiwaniu. Mamy dobre pomysły, wiemy jak je realizować i przygotowywać odpowiednie wnioski na ich finansowanie. Nasz miejski budżet, jak każdy, jest ograniczony i nie pozwala na realizację wszystkich planów, ale dzięki pieniądzom z zewnątrz możemy zwiększać pole naszego działania, co przekłada się na poprawę jakości życia dla mieszkańców” – mówi Szymon Chojnowski, zastępca Prezydent Miasta Świdnicy.

Kolejnym projektem, realizowanym w Świdnicy dzięki środkom zewnętrznym, będzie program  ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. W jego ramach Gmina Miasto Świdnica, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie, wspólnie ze świdnickimi partnerami projektu tj.: z Komendą Powiatową Policji, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy, Świdnicką Strażą Miejską oraz Dziennym Domem Senior-WIGOR projekt pn. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa Świdnicy – działania na rzecz młodzieży i seniorów”. W ramach projektu przewidziano szereg działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dwóch  newralgicznych grup społecznych: młodzieży gimnazjalnej i zagrożonej np. uzależnieniem środkami psychoaktywnymi oraz świdnickich seniorów- grupy, która często narażona jest  na wykluczenie społeczne ze względu na słaby stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Mateusz Jadach

Biuro Prezydenta Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *