Marcinowice z kumulacją inwestycji

marcinowice-inwestycje

marcinowice-inwestycjeKilka ważnych dla mieszkańców inwestycji trwa w gminie Marcinowice. Są to przebudowa drogi do Zebrzydowa, naprawiona zostanie też ta na odcinku Gruszów – Śmiałowice. W planach jest przebudowa kolejnej – w Goli Świdnickiej i remont kładki na rzece Czarna Woda w Szczepanowie. Ile to wszystko będzie kosztowało?

Kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji trwa w gminie Marcinowice. Są to przebudowa drogi do Zebrzydowa, naprawiona zostanie też ta na odcinku Gruszów – Śmiałowice. W planach jest przebudowa kolejnej – w Goli Świdnickiej i remont kładki na rzece Czarna Woda w Szczepanowie. Ile to wszystko będzie kosztowało?

marcinowice-inwestycje

 

Droga Marcinowice – Zebrzydów

W drugiej połowie marca rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Marcinowice – Zebrzydów.

– W ramach zadania zostanie między innymi wykonana nowa nawierzchnia jezdni na odcinku od Marcinowic (ul. Kolejowa od skrzyżowania z drogą krajową) do Zebrzydowa – przybliża szczegóły Ewa Fiedler-Łeńska, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Marcinowice.

W Marcinowicach i Zebrzydowie wykonane będą też nowe chodniki.

 

Wartość zadania to 1 mln 265 tys. 771,32 zł, przy czym 50 proc. kosztów poniesie Urząd Wojewódzki, zaś drugą połowę – gmina.

 

Droga Gruszów – Śmiałowice

Wykonaną rok temu nawierzchnię na odcinku Gruszów – Śmiałowice czeka poprawka. Droga dojazdowa do gruntów rolnych, zbudowana z wojewódzkiej dotacji na zadania rekultywacyjne, będzie udoskonalona w ramach gwarancji.

Na środku droga jest grubości naleśnika – mówi obrazowo wójt gminy Władysław Gołębiowski. – Istnieje konieczność poprawienia jej przez wykonawcę w ramach naprawy gwarancyjnej – wyjaśnia.

 

Koszt: 0 zł

 

Dofinansują drogę w Goli Świdnickiej

Podczas sesji rady gminy 27 marca, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi świdnickiemu pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej w Goli Świdnickiej. Jest ona w bardzo złym stanie technicznym i konieczne jest wykonanie nowej. Przy okazji nastąpi uregulowanie właściwego odwodnienia oraz modernizacja i przebudowa. Powstanie tu także chodnik z kruszywa.

 

Zadanie prowadzone przez powiat świdnicki wyniesie 1 mln 350 tys. zł. Ale jej wykonanie w 80 proc. finansowane będzie dzięki funduszom z Ministerstwa Spraw Administracji i Cyfryzacji. Starostwo Powiatowe otrzymało na nie promesę na usuwanie skutków powodzi. Gmina przekaże powiatowi 271 tys. zł.

 

Kładka w Szczepanowie

Most w Szczepanowie wymaga całkowitej przebudowy. Jeśli jednak zostanie wyłączony z użytku, połowa mieszkańców wsi będzie odcięta od świata. W związku z tym gmina Marcinowice postanowiła sięgnąć po uruchomione właśnie fundusze z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, by zbudować rozwiązującą problem kładkę.

Nie zaczniemy remontu mostu w Szczepanowie, jeśli nie będzie tej kładki, ponieważ pół wsi nie będzie mogło dostać się do swoich domów – tłumaczy wójt Władysław Gołębiowski. – Kładka, której nośność wyniesie do 3,5 tony, posłuży w trakcie przebudowy mostu także jako dojazd do miejscowości samochodami osobowymi.

 

Na inwestycję potrzebne jest zabezpieczenie w budżecie kwoty 60 tys. zł. Jeśli wniosek gminy Marcinowice uzyska dofinansowanie, koszt inwestycji zmniejszy się o ok. 40 proc.

 

Remont mostu i odbudowa drogi

W ramach otrzymanej przez gminę z Ministerstwa Spraw Administracji i Cyfryzacji promesy z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, realizowane będą dwie kolejne inwestycje. Pierwsza to remont mostu drogowego nad rzeką Bystrzycą w Śmiałowicach.Obejmie wymianę belek poprzecznych i podłużnych na stalowe, wymianę drewnianej konstrukcji pomostu i nawierzchni oraz wstawienie stalowych balustrad. Drugie zadanie to odbudowa drogi gminnej dz. nr 341 w Zebrzydowie. Na odcinku 130 m uzupełnione będą ubytki w podbudowie, odtworzona nawierzchnia i wykonane odwodnienia drogi.

Odtworzenie nawierzchni wraz z poboczami powiązane jest z konieczną jej modernizacją, uzupełniającą o elementy odwodnienia oraz wykonania zdecydowanej lepszej nawierzchni jezdnej, co w przypadku wystąpienia powodzi czy nadmiernych opadów deszczu zapobiegnie i znacznie ograniczy powtórne zniszczenie – tłumaczy Ewa Fiedler-Łeńska.

Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa, pod koniec kwietnia planowane jest podpisanie umowy z wykonawcami.

 

Wartość kosztorysowa remontu mostu to ok. 200 tys. zł. Wartość odbudowy drogi to kwota ok. 72 tys. zł.

 

Droga do gruntów rolnych

Dzięki dotacji z budżetu województwa na zadania rekultywacyjne, już wkrótce odświeżenia doczeka się droga dojazdowa do gruntów rolnych Biała – Szczepanów. Jest ona strategiczna, ponieważ w razie powodzi stanowi drogę ewakuacyjną dla mieszkańców Szczepanowa. Remontem objęty będzie odcinek 1,45 km, szerokość drogi 3 m – wykonana zostanie podbudowa z kruszywa, nawierzchnia asfaltowa z 4-centymetrową warstwą wiążącą i 3-centymetrową warstwą ścieralną.

 

 

Inwestycja pochłonie ok. 400 tys. zł. Dofinansowanie wynosi ok. 300 tys. zł.

 

Oprac. Marlena Mech

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *