Konserwacja potoku

Ponad 44 tysiące złotych kosztowały prace przy konserwacji potoku Wieprzówka, przepływającego pomiędzy miejscowościami Wiry i Mysłaków.

Realizacja zadania to efekt porozumienia jakie zostało zawarte pomiędzy Gminą Marcinowice a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Prace kosztowały 44 280 zł. z czego wkład własny Gminy Marcinowice to tylko 3 tysiące złotych. W odbiorze prac uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, Przewodniczący Rady Gminy Artur Fiołek, Beata Staryszak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Ryszard Porębski – inspektor UG Marcinowice, Zbigniew Adamus – przedstawiciel PGW WP – Nadzór Wodny Świdnica i wykonawca robót Łukasz Szłapa.

Tego samego  dokonano również odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych w Kątkach. Tam zakres zadania obejmował: konserwację gruntową rowu o dł. 300 mb., wykoszenie porostów gętych twardych ze skarp i dna cieków, wycinkę samosiejek o średnicy do 10 cm, wygrabienie i oczyszczenie terenu, profilowanie dna i skarp rowu oraz roboty ziemne. Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom Wojewody Dolnośląskiego pozyskanym przez Gminę Marcinowice. Całość zadania wyniosła 12 558,71 zł.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *