Klub seniora, biblioteka, klub dla młodzieży i nowe mieszkania zamiast Domosu

W grudniu 2015 roku miasto rozwiązało umowę użytkowania wieczystego gruntu z Handlową Spółdzielnią Pracy „ZOAPIS” i odkupiło obiekt byłego Domosu przy ulicy Mieczysława Kozara-Słobódzkiego. Wnioskodawcą w tej sprawie był radny Andrzej Protasiuk i grupa seniorów z Osiedla Młodych. Na tym terenie powstanie swoiste centrum kulturowe tej części miasta.

domos

– Jest to świetne miejsce, doskonale skomunikowane z pozostałymi częściami osiedla, szczególnie tą częścią, gdzie mieszka wielu seniorów. Początkowo zastanawialiśmy się nad adaptacją istniejącego obiektu, jednak jego stan techniczny nie pozwalał na to, dlatego rozsądniejszą rzeczą będzie wybudowanie w tym miejscu nowego obiektu. Tu również rozważaliśmy kilka różnych możliwości i ostatecznie przyjęliśmy koncepcję, iż teren ten zostanie przekazany do Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które to zrealizuje w tym miejscu kolejną swoją inwestycję – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Połączone zostaną dwie funkcje, użytkowa i mieszkalna – powstanie więc budynek, w którym będą lokale mieszkalne, a parter będzie pełnił wyłącznie funkcję użytkową. Zlokalizowana tam zostanie nowa filia biblioteki, klub seniora oraz klub dla młodzieży, jako jeden kompleks, ale z wydzielonymi funkcjami tak, żeby wszyscy mogli gospodarować na powierzonym sobie mieniu. Powyżej parteru TBS będzie oferował mieszkańcom kolejne mieszkania.

W tej chwili TBS przygotowuje koncepcję tego obiektu. Ma ona także objąć zagospodarowanie terenu wokół dzisiejszego Domosu, czyli m.in. wygospodarowanie miejsc parkingowych, budowę chodników, a na części zagospodarowanie terenu jako obszaru zielonego, prawdopodobnie wraz z wybudowaniem nowego placu zabaw dla dzieci.

Miasto przy realizacji tego zadania będzie korzystało z bardzo preferencyjnych środków oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tzw. funduszu municypalnego.

– Jest to dość nowa możliwość oferowana samorządom od początku tego roku. Myślę, że jest ona bardzo korzystna i warto po te pieniądze sięgnąć i w ten sposób Osiedle Młodych zyska nowy obiekt, na który wielu mieszkańców od dawna czeka – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *