Gmina wspiera profilaktykę stomatologiczną

Po raz szósty dla dzieci uczęszczających do 5 gminnych placówek oświatowych przeprowadzona zostanie bezpłatna profilaktyka stomatologiczna. Od września do grudnia 2019 r. skorzystają z niej uczniowie powyżej 8 roku życia, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać będą do klas IV i VI. Tylko w tym roku władze gminy Świdnica przeznaczą na ten cel 40 tys. zł.

Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Świdnica poprzez intensyfikację działań profilaktycznych, tj.   zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej zapobiegające rozwojowi próchnicy i chorób przyzębia, zmniejszenie zjawiska strachu przed wizytą w gabinecie stomatologicznym wśród dzieci, zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych dla dzieci z terenów wiejskich oraz ochrona przed próchnicą I i II zębów trzonowych lub I i II zębów przedtrzonowych, uczniów objętych programem, których rodzice wyrazili zgodę na lakowanie zębów. Program ma również za zadanie  zmniejszenie kosztu leczenia stomatologicznego w późniejszych latach, wzrost świadomości rodziców/opiekunów na temat korzystania ze świadczeń stomatologicznych przysługujących ich dzieciom w ramach NFZ, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zdrowia jamy ustnej u rodziców dzieci uczestniczących w programie, dotyczącej zapobiegania próchnicy zębów oraz jej zdrowotnych konsekwencji dla całego organizmu, podczas spotkań edukacyjnych w szkole. – Byliśmy pierwszą w naszym regionie gminą, która postanowiła przywrócić opiekę stomatologiczną do placówek oświatowych. Dzięki naszym działaniom i obecności gabinetów w sąsiedztwie gminnych szkół stan uzębienia naszych dzieci bardzo się poprawił – podkreśla Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Od 2014 do 2018 r. na realizację programu profilaktyki stomatologicznej w gminie Świdnica przeznaczono ponad 192,2 tys. zł. Z profilaktycznych badań stomatologicznych, indywidualnej fluoryzacji prowadzonej pod nadzorem dentysty, lakowania bruzd I i II zębów trzonowych, lub I i II zębów przedtrzonowych, uzupełnienia braków położonego laku u dzieci, które miały wykonywany ten zabieg wcześniej, profilaktyka chorób przyzębia- usuwanie płytki bakteryjnej oraz akcji informacyjnych skorzystało 1514 uczniów.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *