Dziennikarstwo w Wałbrzychu

logo_walbrzych_pwsz2

logo_walbrzych_pwsz2WAŁBRZYCH.Od nowego roku akademickiego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej pojawi się nowy kierunek.

Od nowego roku akademickiego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej pojawi się nowy kierunek.

logo_walbrzych_pwsz

Tym razem będzie to „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Organizacja 3-letnich studiów (6 semestrów) odbywać się będzie stacjnarnie oraz zaocznie (okresowe zjazdy sobotnio-niedzielne). Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi ponad 2 400 godz. Zajęcia typu seminaryjnego, praktycznego oraz ćwiczenia audytoryjne stanowią ponad 55% ogólnej liczby godzin.

Program studiów obejmuje wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, szeroko rozumianą wiedzę o mediach, a także praktyczne opanowanie warsztatu dziennikarskiego i specjalności medialnych. Integralnym składnikiem programu kształcenia są praktyki dziennikarskie w mediach.

Kompetencje przyszłego absolwenta to przygotowanie do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze nowych mediów i komunikacji społecznej. Nabyte umiejętności i przygotowanie zawodowe pozwolą na podjęcie pracy w obszarach: public relations i rzecznictwa prasowego, dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego a także komunikacji medialnej.

Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w: biurach rzeczników prasowych, redakcjach czasopism i gazet, redakcjach radiowych i telewizyjnych, agencjach reklamowych i public relations (m.in. na stanowiskach: webmaster, copywriter, grafik), w działach medialnych dużych firm, portalach internetowych, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, jednostkach samorządu terytorialnego, w organizacjach pozarządowych o charakterze kreatywnym (stowarzyszenia medialne, artystyczne) i instytucjach edukacyjnych (typu e-learning), w sztabach wyborczych.

Zdobyta, interdyscyplinarna wiedza teoretyczna, zostanie pogłębiona w praktyce, w toku realizacji interesujących 8-tygodniowych praktyk zawodowych, które zaplanowano w różnego rodzaju instytucjach.

Program studiów skonstruowany jest na podstawie obowiązujących ministerialnych standardów kształcenia oraz wytycznych wdrażanych aktualnie Krajowych Ram Kwalifikacji. Na poszczególnych etapach kształcenia, kształcenie/uczenie się obejmuje więc zagadnienia m.in. systemów medialnych na świecie, polskiego systemu medialnego, gatunków dziennikarskich, kultury języka, dziennikarskich źródeł informacji.

Osiągnięcie założonych efektów zapewnia oryginalny interdyscyplinarny program studiów z pogranicza kilku obszarów kształcenia: humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów uwzględniono przedmioty podstawowe: filozofię, socjologię, podstawy prawoznawstwa, ekonomię, historię Polski, naukę o komunikowaniu, współczesne systemy polityczne, przedmioty kierunkowe: historię mediów, polski system medialny, systemy medialne na świecie, kulturę języka, retorykę i erystykę, gatunki dziennikarskie, pracownie: prasową, radiową i telewizyjną, dziennikarskie źródła informacji, prawo mediów, etykę dziennikarską, public relations, teorie nowych mediów, serwisy okolicznościowe, estetykę i sztukę nowych mediów, kulturę popularną. Zaplanowano też kilka modułów z grupą fakultatywnych przedmiotów do wyboru poszerzających specjalistyczną wiedzę kierunkową w zakresie nowych technologii multimedialnych, komunikacji internetowej, grafiki reklamowej i artystycznej, dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego oraz creative writing.

 

ŹRÓDŁO: regional.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *