Dwa miliony złotych na wsparcie dolnośląskich rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zdecydował, że kwota ta zostanie zarezerwowana w przyszłorocznym budżecie. Radni planują także wykorzystać pieniądze z Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe będzie otwarcie dwóch Ośrodków Czasowego Pobytu, gdzie rodzice, opiekunowie, a także same niepełnosprawne dzieci otrzymają pomoc, wsparcie i dostęp do niezbędnej rehabilitacji.

Uchwała autorstwa klubu Prawa i Sprawiedliwości została poparta przez wszystkie pozostałe kluby Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w tym Bezpartyjnych Samorządowców. Impulsem do sformułowania apelu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W toczącej się obecnie dyskusji na ten temat wielokrotnie pojawiały się sygnały, iż rodziny dzieci niepełnosprawnych potrzebują większej pomocy i wsparcia, zarówno w okresie prenatalnym, jak i późniejszym wychowawczym.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwotę 2 milionów złotych przeznaczy przede wszystkim na uruchomienie i prowadzenie Ośrodków Czasowego Pobytu.

– Apel radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jest ofertą wsparcia życia od poczęcia. Dotyczy to rodzin, które będą, bądź już ponoszą trudy opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością. Idea Ośrodków Czasowego pobytu wyrażona w apelu to wsparcie w opiece, wsparcie psychologiczne i prawne, a także usługi opiekuńcze. Zakłada się możliwość pobytu czasowego w okresie prenatalnym i późniejszym, co pozwoli wzmocnić rodziny i opiekunów, a także świadczyć usługi przerwy wytchnieniowej – tłumaczy Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Na Dolnym Śląsku mają powstać dwa takie ośrodki. Każdy z nich swoimi działaniami obejmie inną część województwa.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych.

– To ważna inicjatywa, ponieważ państwo polskie, jak dotychczas, nie wywiązuje się w wystarczającym stopniu z obowiązku opieki i pomocy rodzinom zmagającym się z problemem niepełnosprawności dzieci. Dlatego, jako Bezpartyjni Samorządowcy, uważamy, że na tyle na ile możemy, choć nie jest to bezpośrednio nasze zadanie własne, należy wspomóc takie rodziny, a w szczególności opiekunów, również i ze środków samorządu województwa. To jest po prostu kwestia cywilizacyjna – komentuje Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

Inicjatywa dotyczy minimum dwóch najbliższych lat. Pieniądze na ten cel w kolejnych okresach, zdaniem radnych, należy zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Są także inne plany na ich pozyskanie.

– Jeśli chodzi o przyszłość, to poszukamy także środków z innych źródeł, np. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy Unii Europejskiej. Będziemy również dążyć do tego, aby zastosowane u nas formy pomocy stały się w przyszłości rozwiązaniami ustawowymi, bądź rządowymi – mówi Małgorzata Calińska – Mayer, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości i Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny.

Radni mają nadzieję, że do idei uruchamiania i późniejszego prowadzenia Ośrodków Czasowego Pobytu dołączą także poszczególne gminy i powiaty, zwłaszcza tam, gdzie samodzielne prowadzenie tego typu placówek przerasta możliwości budżetowe wspólnot samorządowych.

Dzięki wsparciu środków unijnych powstaje wiele placówek dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów w Głogowie

Kto skorzysta z pomocy?

Placówki będą dedykowane rodzinom, których dzieci dotknięte są niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj i okres rozwoju (prenatalny i wychowawczy).

Wszystkie szczegóły techniczne zostaną ustalone po przeprowadzeniu szerokich konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, rodziców i ekspertów oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Planuje się, aby, poza monitoringiem, usługami psychologicznymi, prawnymi i opiekuńczymi, oferować rodzinom pewną liczbę dni w roku na tak zwaną przerwę wytchnieniową. Jest to moment dla rodziców i opiekunów, kiedy mogą zrobić coś dla siebie, odpocząć lub załatwić niezbędne sprawy. W tym czasie osobą niepełnosprawną zajmują się profesjonaliści.

W przyszłych Ośrodkach Czasowego Pobytu ostateczne decyzje co do charakteru oferowanej pomocy będą podejmowane indywidulanie dla każdej rodziny. Ich pracownicy zdiagnozują i dopasują propozycje z wachlarza do faktycznych potrzeb.

Ośrodki takie poprowadzą, po wcześniejszym konkursie, Organizacje Pożytku Publicznego. Gdzie konkretnie się one znajdą, zależy od konsultacji środowiskowych. Zdaniem radnych, dobrym pomysłem byłoby wpisanie placówek w już istniejące inicjatywy, aby tym samym wzmocnić ich działania i zapewnić większą stabilność.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego angażuje się w pomoc niepełnosprawnym

Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie około 380 tys. osób z niepełnosprawnościami, w tym ponad 10 tys. dzieci w wieku do 14 lat. Samorząd województwa organizował już dla nich pomoc wielokrotnie. Warto wspomnieć tutaj o konkursach w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy na usługi asystenckie, czy niebagatelnych kwotach przekazywanych Zakładom Aktywności Zawodowej oraz fundacjom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie prowadzony jest także projekt „Niezależne życie” skierowany do Dolnoślązaków borykających się z problemem niepełnosprawności. Tylko na to działanie samorząd wojewódzki przewidział w perspektywie dwuletniej (2020-2021) kwotę prawe 1,6 mln zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest objęcie wsparciem osób i rodzin, które do tej pory nie korzystały z opieki wytchnieniowej, czy pomocy asystenta i nie mają wsparcia instytucjonalnego. Zadaniem podmiotów realizujących ten projekt jest dotarcie do potrzebujących pomocy osób mieszkających głównie na terenach wiejskich i w małych miejscowościach (do 10 tys. mieszkańców).

Program „Niezależne życie” realizuje kilka jednostek. Dzięki temu wsparcie mogą uzyskać niepełnosprawni z całego Dolnego Śląska oraz ich rodziny:

  1. Fundacja „LUDZKA SPRAWA” – subregion wrocławski (powiaty: milicki, wołowski, trzebnicki, oleśnicki, średzki, wrocławski, strzeliński, oławski, m. Wrocław);
  2. „Fundacja Przystań w Ścinawie” i Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” (oferta wspólna) – subregion legnicko-głogowski (powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki, m. Legnica);
  3. Fundacja Eudajmonia i Legnickie Centrum Rozwoju Sp. z o.o.(oferta wspólna) – subregion legnicko-głogowski (powiaty jak wyżej);
  4. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski – subregion jeleniogórski (powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski);
  5. Fundacja IMAGO – subregion wałbrzyski (powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki);
  6. Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” – subregion wałbrzyski (powiaty jak wyżej).

W projekcie w sumie udział weźmie prawie 150 niepełnosprawnych. Każdy z nich może skorzystać z pomocy asystenta przez około 16 godzin w miesiącu. Taka osoba zrobi zakupy, zabierze podopiecznego do kina, czy potowarzyszy mu w czasie wizyty u lekarza. Jest to również moment dla pozostałych członków rodziny na wytchnienie i odpoczynek.

materiał sposorowany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *