Centrum Przesiadkowe od września

Rozstrzygnięty jest już przetarg na jedno z większych zadań, które gmina Świebodzice będzie realizować w ramach ograniczania tzw. niskiej emisji. Szereg działań, mających wpływ na poprawę jakości środowiska i życia mieszkańców, będzie realizowanych przez miasto w ciągu najbliższych dwóch lat.

Budowa Centrum Przesiadkowego obejmie cały Plac Dworcowy, znajdujący się przy dworcu PKP. Miejsce to bardzo się zmieni – w ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni drogowej z wydzieleniem placu manewrowego dla samochodów i autobusów wraz z ukształtowaniem terenu; powstanie także zatoka autobusowa, niezwykle potrzebna, gdyż spod dworca odjeżdżają autobusy dalekobieżne. Wybudowane zostaną wygodne parkingi, chodniki oraz zielony skwer. Plac zyska także nowe ogrodzenie, schody zewnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Miłośnicy dwóch kółek będą mieli także nowy odcinek ścieżki rowerowej. W ramach prac wybudowana zostanie wiata przystankowa i rowerowa, pojawią się estetyczne kosze na odpadki, siedziska, słupki uliczne. W zakres działań wchodzi również przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej. Wartość zadania to blisko 2,5 mln zł.

Całkowita wartość projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice” kosztować będzie blisko 7,5 miliona złotych. Dofinansowanie wynosi ponad 6 milionów. Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji transportowej poprzez wdrożenie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice. Obejmują one: budowę centrum przesiadkowego, wykonanie ścieżek rowerowych, inteligentnych przystanków, energooszczędnego oświetlenia oraz zakup ekologicznego autobusu.  Jedna z tych inwestycji – modernizacja oświetlenia na ulicach: Graniczna, Sienna, Piłsudskiego, jest w trakcie realizacji, wkrótce rozpocznie się budowa Centrum Przesiadkowego; w ciągu najbliższych dni rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę ścieżek rowerowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *