Rada Marzeń

Wymień radnych w konkursie Rada Marzeń
Aktualności, Rada Marzeń

Wymień radnych w konkursie Rada Marzeń

Utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami, uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany oraz reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy – to trzy obowiązki, którymi powinien kierować się każdy radny. Macie w swoim…