Aktualności, Gmina Świdnica

Budowa boiska na finiszu

Dobiega końca budowa największej inwestycji w gminie Świdnica – pn. Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” związana z budową basenu oraz rozbudową o sale dydaktyczne. Ale już teraz powód do zadowolenia mają uczniowie szkoły podstawowej, którzy od mają br. będą korzystać z  boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Rozwój bazy sportowej oraz inwestycje w oświatę to działania, które dla władz gminy Świdnica są jednymi z ważniejszych zadań. Wybudowany obiekt sportowy będzie służył dla dobra całej społeczności szkolnej, a szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Będzie również ważnym centrum sportowym i kulturalnym, bowiem nowe boisko wielofunkcyjne daje możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych. Mamy nadzieję, że boisko będzie spełniać oczekiwania młodych sportowców, a bliskie sąsiedztwo hali sportowej, basenu, ścianki wspinaczkowej będzie doskonałym zapleczem dla tworzącej się klasy sportowej  ukierunkowanej na triathlon – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Przedmiotem zamówienia pn.„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” realizowanego w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. 2. Roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki w Witoszowie Dolnym obejmowały  m.in.

1) roboty rozbiórkowe związane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną,

2) wykonanie koryta pod projektowane boisko,

3) ułożenie geowłókniny,

4) wykonanie warstwy odsączającej,

 5) wbudowanie obrzeży betonowych,

6) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,

7) wykonanie odwodnienia liniowego boiska,

8) wykonanie warstwy dynamicznej wraz uszczelnieniem szpachlą,

9) wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej SBR+EPDM,

10) wykonanie fundamentów betonowych,

11) osadzenie tulei do słupków i stojaków,

12) montaż wyposażenia sportowego,

13) montaż siedzisk sportowych i koszy na śmieci,

14) wykonanie ogrodzenia boiska,

15) wykonanie oświetlenia boiska.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 490 tys. zł, w tym 340 tys. zł. stanowiła dotacja ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020.

Witoszów Dolny, po Pszennie i Lutomi Dolnej jest trzecim centrum edukacyjnym, posiadającym boisko wielofunkcyjne przy swojej placówce oświatowej.

28 kwietnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *