Będzie więcej unijnych pieniędzy dla Dolnego Śląska! To sukces negocjacyjny Zarządu Województwa

Znamy już ostateczny podział środków unijnych dla regionów na najbliższe 7 lat. Dolny Śląsk zyska w porównaniu z kończącą się perspektywą na lata 2014-2020 i będzie miał do dyspozycji ponad 10 miliardów złotych.  To efekt skutecznych negocjacji marszałka Cezarego Przybylskiego i Zarządu Województwa dotyczących podziału rezerwy programowej.

Dzięki pieniądzom, jakie Dolny Śląsk otrzyma z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, będzie można przeprowadzić wiele ważnych dla regionu inwestycji.


-Negocjacje ze stroną rządową prowadził Zarząd Województwa Dolnośląskiego z Marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele

– To nasz duży sukces. Trzeba pamiętać, że Dolny Śląsk, jako region w okresie przejściowym, miał trudniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ Unia najsilniej wspiera obszary słabiej rozwinięte. Ostatecznie, dzięki naszym staraniom, będziemy mieć do dyspozycji więcej pieniędzy, niż w ostatnich latach. Jestem spokojny o dalszy dynamiczny rozwój i inwestycje na Dolnym Śląsku – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Początkowo, kwota zaproponowana dla Dolnego Śląska wynosiła 870 milionów euro. Dzięki negocjacjom Zarządu Województwa udało się ją podwoić i ostatecznie nasz nowy program regionalny liczy ponad 1 miliard 673 miliony euro.

To jednak nie wszystko – w obecnej unijnej perspektywie finansowej dostępny jest nowy instrument, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. W jego ramach Dolny Śląsk otrzyma dodatkowo 556 milionów euro.

W sumie w latach 2021-2027 region będzie dysponował kwotą ponad 2,2 miliarda euro. Ten wynik, przy uwarunkowaniach mniejszego budżetu Polityki Spójności w nowej perspektywie oraz przejściu naszego regionu z kategorii słabiej rozwiniętego do kategorii regionu w okresie przejściowym, jest bardzo dużym osiągnięciem. Warto również zauważyć, iż wśród województw Polski Zachodniej (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) będziemy dysponować największą alokacją na program regionalny (bez Funduszu Sprawiedliwej Transformacji).


Dzięki unijnym pieniądzom na Dolnym Śląsku możliwa jest realizacja wielu ważnych inwestycji, na przykład zakup nowoczesnych pociągów dla Kolei Dolnośląskich

– W najbliższej perspektywie finansowej nadal zamierzamy inwestować w infrastrukturę drogową i kolejową, gdzie wciąż mamy największe potrzeby, ale największą dynamikę planujemy w sektorze innowacyjności, nowoczesnych  technologii i wsparcia przedsiębiorstw. Kontynuowane będą projekty w dziedzinie kultury, edukacji, zatrudnienia. Fundusze europejskie przeznaczymy również na kompleksowe rewitalizacje, ekologiczny transport i niskoemisyjną gospodarkę. Bardzo ważnym i znaczącym szczególnie dla obszarów tzw. „pokopalnianych” Dolnego Śląska będzie efektywne wykorzystanie bardzo dużych środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To wielka szansa na odnowę infrastruktury, poprawę stanu środowiska naturalnego, czy likwidację pozostałych po przemyśle wydobywczym szkód i uciążliwości dla mieszkańców subregionów południowych Dolnego Śląska (w szczególności wałbrzyskiego i jeleniogórskiego) – mówi Jerzy Dec, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Sukces negocjacyjny Zarządu Województwa potwierdza fakt, że region otrzymał największą część rezerwy rozdysponowanej przez Ministerstwo po przeprowadzonych negocjacjach ze wszystkimi województwami w Polsce. Kwota ta wynosi aż 803 416 820 euroi stanowi ponad 11 proc. całej rezerwy. Przedstawiciele samorządu dolnośląskiego podczas rozmów ze stroną rządową przedstawili mocne argumenty, wskazali wyzwania rozwojowe regionu (w tym duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne) i zaproponowali sposoby na ich skuteczne rozwiązanie. Argumentacja ta spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością, co wpłynęło na ostateczną decyzję rządu.

– Uzyskanie jak najwyższej kwoty w kolejnej perspektywie na lata 2021-2027 jest bardzo istotną sprawą dla wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Dla mnie ważne jest, aby przed podziałem środków unijnych odbyły się konsultacje z samorządowcami, a fundusze zostały rozdysponowane sprawiedliwie i dotarły do rzeczywiście potrzebujących. Dla Świdnicy priorytetem powinno być dokończenie planowanych linii kolejowych oraz obwodnicy miasta wraz z dobrym skomunikowaniem z drogami szybkiego ruchu, a także inwestycje w obiekty sportowe, dbałość o zabytki – szczególnie Kościół Pokoju i Katedrę. Zależy mi na realizacji projektu Cyklostrady Dolnośląskiej przebiegającej przez nasze miasto oraz rejon wałbrzyski i kłodzki, dzięki któremu będziemy promować piękne i interesujące miejsce południowej części naszego województwa – mówi Jacek Iwancz, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie 28,4 mld euro. Każda jednostka będzie miała swój program regionalny, w ramach którego rozdysponuje pieniądze.


W najbliższej perspektywie finansowej UE pieniądze na Dolny Śląsk popłyną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji / źr. pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *