Baw się razem z nami – weź udział w zabawie czyli Dożynki Gminne 2022

Szukamy najsłodszego mieszkańca Gminy Świdnica oraz Najmłodszego i Najstarszego rolnika gminy Świdnica.

W przeszłości była „Łapa Sołtysa”, „Palec wskazujący sołtysowej”, „Rodzinny łokieć Wójta”, „Gminna rodzina na 102″,  Najliczniej zaszczepiona wielopokoleniowa rodzina w Gminie Świdnica. W tym roku szukamy najsłodszego mieszkańca Gminy Świdnica. O co chodzi? Jak co roku podczas dożynek gminnych nie zabraknie konkurencji w ramach Świdnickiego Łokcia. Tradycyjnie specjalnej konkurencji dedykowanej wyłącznie mieszkańcom gminy Świdnica patronuje wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Od 170 lat w Pszennie produkowany jest cukier. Cukrownia w Pszennie to największa firma produkcyjna w gminie Świdnica. W ostatnich tygodniach  cukier stał się towarem deficytowym, a ceny w sklepach eksplodowały. Choć wielu konsumentów mogło odczuć, że w sklepach brakuje cukru, to my zapewniamy, że dobrych i słodkich produktów przygotowanych przez nasze gospodynie nie zabraknie podczas dożynek gminnych w Opoczce. Mamy coś jeszcze. Konkurs dedykowany mieszkańcom gminy Świdnica połączony z wyrazem CUKIER. W konkursie premiować będziemy te osoby, będące mieszkańcami gminy Świdnica które wykażą się największą liczbą trafień samogłosek i spółgłosek zawartych w słowie „CUKIER” i znajdujących się w  imieniu i nazwisku zgłaszającego.

Im większa liczba trafień spółgłosek i samogłosek w imieniu i nazwisku uczestnika konkursu, tym większa szansa na wygranie cennych nagród. Np. JAN KOWALSKI – 3 trafienia (litera Kx2 oraz litera Ix1), KRYSTYNA KUKUŁKA (7 trafień: 4xK, 1xR i 2xU).  Liczba samogłosek i spółgłosek może wielokrotnie powtarzać się w imieniu i nazwisku.

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział wszyscy zameldowani mieszkańcy gminy Świdnica. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania na adres e-mail: urzad@gmina.swidnica.pl

W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator dopuszcza możliwość przyjmowania zgłoszeń w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 13.00. Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową nie będą honorowane. Do formularza zgłoszeniowego uczestnik konkursu nie dołącza żadnych dokumentów potwierdzających. Dokument tożsamości będzie wymagany do okazania w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. podczas Dożynek Gminnych w Opoczce, w biurze Organizatora. Formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie, o którym mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie.

Kiedy będą ogłoszone wyniki?

Osoby, które przesłały formularze zgłoszeniowe powinny zgłosić się w dniu 28 sierpnia 2022 r. do Biura Organizatora i okazać dokument tożsamości. Brak zgłoszenia się do biura Organizatora i okazania dokumentu tożsamości w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w konkursie. Potwierdzeniem może być dowód osobisty, paszport lub dokument w aplikacji mObywatel. Brak potwierdzenia automatycznie anuluję tę osobę z konkursu.

Zgłoszenia w biurze Organizatora będą przyjmowane w dniu dożynek gminnych, tj. 28.08.2022 r.  do godz. 16.00. W przypadku takiej samej liczby trafień samogłosek i spółgłosek zawartych w słowie „CUKIER” i znajdujących się w  imieniu i nazwisku zgłaszających Organizator przewiduje losowanie zwycięzcy.

Wspólnie z redakcjami: Wiadomości Świdnickich, Tygodnika Dzierżoniowskiego i Wiadomości Wałbrzyskich Gmina Świdnica będzie również szukała Najstarszego I Najmłodszego Rolnika.

Co trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie?

  1. Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, które mają stałe zameldowanie i są mieszkańcami gminy Świdnica.
  2. Kandydaci/tki muszą być właścicielami gospodarstwa/pola na terenie gminy Świdnica oraz prowadzić działalność rolniczą.
  3. Spośród otrzymanych zgłoszeń wybierzemy najmłodszego oraz najstarszego gospodarza/rolnika z terenu gminy Świdnica. O zwycięstwie będzie decydować data urodzenia (dzień/miesiąc/rok). W przypadku, gdy zgłoszenia będą identyczne (dwie lub więcej osób urodziło się tego samego dnia, miesiąca oraz roku) o zwycięstwie decydować będzie  kolejność zgłoszeń.
  4. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, kontakt (numer telefonu, adres email) oraz adres gospodarstwa, którego właścicielem jest osoba startująca w konkursie.
  5. W przypadku zgłoszeń przez osoby trzecie (rodzinę, znajomych) organizator zapewnia sobie możliwość weryfikacji przedstawionych danych.
  6. Zgłoszenia  należy przesyłać do dnia 27.08.2022 do godziny 12.00 na adres: rafalpawlowski@swidnickie.pl
  7. Zwycięzcy –  NAJMŁODSZY i NAJSTARSZY ROLNIK/GGOSPODARZ otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych. W przypadku wątpliwości związanych z wiarygodnością przedstawionych danych Organizator zapewnia sobie możliwość przekazania nagrody w późniejszym terminie, nie później niż do dnia 04.09.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *