Apelują do kuratora oświaty

?

Społeczność Gimnazjum nr 2 w Świdnicy apeluje do kuratora oświaty, który do 10 marca musi przedstawić swoją opinię w sprawie nowej sieci szkół. Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Rodzice i Przyjaciele Gimnazjum nr 2 w Świdnicy wystosowali do kuratora list, w którym proszą o wybranie najlepszego rozwiązania.  Jak informuje media dyrektor Gimnazjum nr 2 w Świdnicy Alicja Matysik, pod listem zebrano ponad 530 podpisów. Poniżej jego treść.

 

Świdnica, dnia 27 lutego 2017

Pan

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

we Wrocławiu

Szanowny Panie Kuratorze, 

pracownicy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy uprzejmie proszą o zwrócenie uwagi na poniższe kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć istotne znaczenie dla podjęcia słusznej, przede wszystkim dla dobra dzieci, decyzji w sprawie włączenia Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 315.

            Nasza placówka to szkoła na miarę XXI wieku. Jej budynek, położony w korzystnej komunikacyjnie lokalizacji, jest obiektem typowo szkolnym,  z wykonaną ze środków unijnych termomodernizacją, a jednocześnie przystosowanym do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. To szkoła nowoczesna, znakomicie wyposażona w pomoce dydaktyczne, w pełni skomputeryzowana, z dostępem do szybkiego internetu, co umożliwia nauczycielom wykorzystanie  TIK w pracy na wszystkich lekcjach. Aktualnie rozpoczęła się budowa najnowocześniejszego w mieście kompleksu sportowego, obejmującego boiska: do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, siatkowej, badmintona,  a także kort tenisowy, bieżnię i skocznię. Pozwoli to uczniom rozwijać zainteresowania sportowe na wysokim poziomie. Planowany termin ukończenia inwestycji to sierpień 2017 r.

            Kadra szkoły jest doskonale wykształcona i stale podnosi swoje kwalifikacje, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i oczekiwaniom rodziców. Większość nauczycieli ma także duże doświadczenie w pracy w szkołach podstawowych. Realizujemy liczne projekty, m.in.: „Cyfrowa Szkoła”, „Szkoła Współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „Młodzi Obywatele”, „Razem w pełni sprawni”, „ W stronę tradycji”. We współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka organizujemy obchody  „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka”, a  z Polskim Komitetem Olimpijskim spotkania z  olimpijczykami.  Obecnie w Gimnazjum nr 2 zatrudnionych jest 40 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi. W przypadku braku akceptacji przez Pana Kuratora uchwalonych przez samorząd świdnicki rozwiązań organizacyjnych od września 2017 r. dwudziestu nauczycieli nie będzie miało pełnych etatów, a w dwóch zostanie przeniesionych w stan nieczynny. Rozważaliśmy różne możliwości wynikające z ustawy: przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, w szkołę średnią i włączenie w szkołę podstawową. Tylko ta ostatnia opcja nie powoduje utraty pracy przez większość nauczycieli w ciągu najbliższych dwóch lat. Wśród nas są małżeństwa nauczycielskie, matki samotnie wychowujące dzieci oraz osoby samotne, dla których praca w tej szkole jest jedynym źródłem utrzymania. Jesteśmy stosunkowo młodym zespołem i większość z nas ma przed sobą co najmniej kilkanaście lat pracy.

            Przeniesienie siedziby SP nr 315 do budynku Gimnazjum nr 2 spowoduje dla uczniów zdecydowaną poprawę warunków nauczania i umożliwi kontynuację działalności tej szkoły. Jak wskazano w uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej, nawet ewentualna, bardzo kosztowna, modernizacja budynków SP nr 315 nie pozwoli uzyskać oczekiwanych przez uczniów i ich rodziców warunków do nauki, wychowania i opieki. Aktualnie jedynie 40% dzieci z rejonu tej szkoły pobiera w niej  naukę. Jesteśmy przekonani, że w przypadku połączenia placówek i umiejscowienia szkoły w budynku naszego gimnazjum,  istotnie zwiększy się ten odsetek. Umożliwi to również nawiązanie dobrej współpracy pomiędzy społecznościami szkolnymi, a przede wszystkim zwiększy szanse edukacyjne dzieci.

            Należy też zauważyć, że proponowana rejonizacja obejmuje ulice, z których dzieci będą miały ok. 1500 m do obecnego Gimnazjum nr 2, a kwestia ta rodzi największe obawy rodziców. W związku z tym  Prezydent Świdnicy zadeklarowała nieodpłatny dowóz dzieci do szkoły.

        Trzeba też nadmienić, że argument mówiący o pozbawieniu centrum miasta szkoły podstawowej nie ma uzasadnienia – w śródmieściu nadal będą funkcjonowały trzy  szkoły podstawowe: dwie publiczne  oraz jedna niepubliczna.

            W środowisku lokalnym nasze gimnazjum cieszy się bardzo dobrą opinią
i sympatią, czego wyrazem jest m.in. ubiegłoroczna wygrana budowy kompleksu sportowego z listy ogólnomiejskiej   Budżetu Obywatelskiego.

            Brak pozytywnej opinii Pana Kuratora w sprawie połączenia szkół byłby przekreśleniem naszej wieloletniej pracy, w której nauczyciele i pracownicy
z poświęceniem budowali szkołę oddaną dzieciom, ich rodzicom i społeczeństwu miasta.

            Natomiast akceptacja pozwoli nam kontynuować dialog ze społecznością
SP nr 315 w celu wypracowania optymalnych rozwiązań praktycznych, spełniających oczekiwania dzieci i ich rodziców oraz stworzyć nową jakość szkoły.

                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                  Rada Pedagogiczna, Pracownicy,

                                                              Rodzice i Przyjaciele Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *