Zmiany w Świebodzicach

Wraz końcem roku w Świebodzicach nastąpiło wiele zmian. Nowa osoba zasiliła Radę Miejską, pożegnano z kolei wieloletniego pracownika. Podjęta została też uchwała budżetowa.

gloowanie budzet.jpg

Gmina ma budżet na 2016 rok

Na sesji w dniu 21 grudnia Rada Miejska w Świebodzicach przyjęła uchwałę budżetową na 2016 rok. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 69.428.672 zł, zaś wydatki ustalone zostały na poziomie 69.548.072 zł. Deficyt budżetowy wynosi zaledwie 299.400 zł.

Ponad 7 mln zł miasto przeznaczy na inwestycje. Najważniejsze z nich to dalszy etap modernizacji kąpieliska letniego przy ul. Rekreacyjnej – tym razem odnowione zostaną basenowe niecki (520 tys. zł). Ważnym zadaniem jest przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 27 (2 mln zł). Nie zabraknie także inwestycji w infrastrukturze – czeka nas kolejny etap budowy ulicy Królowej Elżbiety na Osiedlu Piastowskim a także budowa dróg i chodników w strefie aktywizacji przemysłowej (prawie 1,2 mln zł). Kontynuowane będą zadania z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz termomodernizacji obiektów oświatowych. Rozpocznie się także kolejny etap rewitalizacji miasta -tym razem obejmie on ulice Słowackiego i Krasickiego; miasto przystąpi również do zagospodarowania terenu przy Placu Dworcowym na centrum przesiadkowe.

Nowy radny w Radzie Miejskiej

Marek Gąsior jest nowym radnym Rady Miejskiej w Świebodzicach. Uroczyste ślubowanie radny złożył na sesji w dniu 21 grudnia.

Marek Gąsior zajął miejsce Krystiana Wołoszyna, kory po powołaniu na Zastępcę Burmistrza Miasta złoży ł mandat.

gasior

Marek Gąsior nie jest nowicjuszem w samorządzie, był już radnym w kadencji 2006-2010. Pracuje w spółce OSiR Świebodzice.

Gmina występuje z WZWiK

Świebodzice nie będą członkiem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Związku. Krok taki podyktowany jest faktem, iż Związek nie realizuje na terenie Gminy Świebodzice obligatoryjnego zadania, jakim jest

dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców (Związek częściowo odbiera ścieki i dostarcza wodę, natomiast głównym dostawcą wody dla miasta jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach).

WZWiK nie ma możliwości technicznych, by móc te obowiązki realizować (nie posiada chociażby pełnej instalacji wodociągowej na terenie gminy), nie ma więc uzasadnienia, by gmina nadal w Związku pozostawała.

Mimo wielu rozwiązań, jakie Zarządowi WZWiK proponował burmistrz Bogdan Kożuchowicz, żadne z nich nie zostało zaakceptowane, również w kontekście zmian Statutu Związku. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazując, że należy rozważyć dalsze uczestnictwo gminy w Związku, który nie jest w stanie realizować zadań do jakich został powołany na terenie Gminy Świebodzice. Stanowisko takie jest w całości zbieżne ze stanowiskiem, jakie wypracowała komisja doraźna Rady Miejskiej ds. oceny członkostwa i zasadności wystąpienia Gminy Świebodzice z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Z uwagi na charakter zadania, jakim jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, niezbędnym jest zaprzestanie uczestniczenia w Związku w celu zapewnienia nieprzerwanego wykonywania obligatoryjnego zadania Gminy Świebodzice zapewniającego bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców.

45 lat w urzędzie

Pani Teresa Binkowska, długoletni pracownik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, zawsze miła, uczynna i uśmiechnięta, po przepracowanych 45 latach właśnie odchodzi na zasłużoną emeryturę. Na zakończenie swojej zawodowej kariery została uhonorowana przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza kwiatami, upominkiem i serdecznymi podziękowaniami, a stało się to w szczególnie uroczystym momencie bo podczas sesji Rady Miejskiej.

bikowska2.jpg

Starałam się jak najlepiej pracować na rzecz naszych mieszkańców, dziękuję moim szefom i Radzie Miasta za współpracę – powiedziała pani Teresa.

Agnieszka Bielawska-Pękala

Rzecznik prasowy UM

W Świebodzicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *