Zmiany w policji

Wczoraj, 25 maja w świdnickiej komendzie odbyła się uroczystość, podczas której obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy zostały powierzone nadkomisarzowi Andrzejowi Dobiesowi. Zmiana ta pociągnęła za sobą przesunięcia także na dwóch pozostałych stanowiskach komendanckich tutejszej jednostki.

1

W Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy, z udziałem kadry kierowniczej, policjantek i policjantów, miała miejsce uroczystość związana ze zmianami na najwyższych stanowiskach kierowniczych tutejszej jednostki. W uroczystości wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Krzysztof Niziołek, który powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy nadkomisarzowi Andrzejowi Dobiesowi. Zmiana ta pociągnęła za sobą przesunięcia także na dwóch pozostałych stanowiskach komendanckich tutejszej jednostki. Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy został młodszy inspektor Janusz Cygal, natomiast obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy powierzone zostały podinspektorowi Jarosławowi Nowaczykowi.

W uroczystości uczestniczyli ponadto Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusin oraz Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, którzy z nadzieją dalszej, owocnej współpracy gratulowali nowo powołanym władzom świdnickiej jednostki.

źrodło KPP Ś-ca

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *