Zmiana organizacji ruchu

W środę, 17 października zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Kraszowickiej i Przyjaźni. Większość tras objazdowych pozostaje taka sama, jednak ulica Kraszowicka będzie miała dojazd jedynie od ulicy Bystrzyckiej – w dwóch miejscach.

Mieszkańcy północnej części ulicy Kraszowickiej i ulic: Poprzeczna, Chłopska, Działkowa, Osiedle Słoneczne będą mieli zapewniony dojazd od skrzyżowania ulic Bystrzyckiej i Kraszowickiej, przy przejeździe kolejowym. Natomiast do południowej części ulicy oraz do ulic: Torowej i Rzemieślniczej wyznaczony został on od skrzyżowania w rejonie stacji kolejowej Świdnica Kraszowice.

Prosimy kierowców i pieszych o ostrożność i szczególną uwagę, ponieważ na linii  kolejowej nr 285 (przejazd Kraszowicka/Działkowa oraz Kraszowicka/Torowa) prowadzony jest ruch kolejowy związany z zamknięciem linii kolejowej 771, gdzie trwają prace przy budowie tunelu.

Z obsługi wyłączone zostaną także przystanki autobusowe przy ul. Przyjaźni. Dla linii nr 30 (kierunek miasto) oraz linii 50 i 52 zostanie wprowadzony przystanek zastępczy przy ul. Zielonej.

Przypomnijmy, że koszt przebudowy ul. Kraszowickiej w pierwszym etapie wyniesie około 6 milionów złotych z czego blisko 50% zostanie zrefundowane w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach tych środków wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym, miejsca postojowe w rejonie szkoły i „zatoki Kraszowice”. Powstaną 4 zatoki autobusowe z infrastrukturą, odwodnienie na całej długości jezdni oraz oświetlenie drogowe. Natomiast gestorzy sieci w swoim zakresie wykonają przebudowę sieci energetycznej oraz budowę sieci gazowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *