Złóż deklarację na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

W związku z nowym rokiem podatkowym przypominamy o konieczności złożenia organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny sporządzonych na formularzach według ustalonego wzoru.

Obowiązek dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które posiadają nieruchomości położone na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

W zakresie podatku rolnego oraz leśnego deklaracje należy składać w terminie do 15 stycznia każdego roku za dany rok podatkowy, natomiast w zakresie podatku od nieruchomości w terminie do 31 stycznia każdego roku za dany rok podatkowy. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego lub podatku od nieruchomości (nabycie lub zbycie nieruchomości) deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia ww. okoliczności.

Druki deklaracji dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl lub na stronie urzędu www.bip.jaworzyna.net (w zakładce informator interesanta – podatki).

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok obowiązujące na terenie gminy Jaworzyna Śląska znajdują się pod adresem: https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/6705/akt.pdf

Stawka podatku rolnego na 2021 rok dla rolników wynosi 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy

Stawka podatku rolnego na 2021 rok dla osób niezwiązanych z rolnictwem wynosi 292,75 zł za 1 ha fizyczny

Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,30 zł za 1 ha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *