Zjazd nad zjazdami

Nie tylko I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy zorganizowało w tym roku spotkanie absolwentów. Także w II LO trwają intensywne przygotowania. Z okazji 65-lecia istnienia szkoły „Dwójka” zaprasza w swe gościnne progi już w sobotę, 3 października o godz. 10.00 do auli szkolnej.

 

Nie tylko I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy zorganizowało w tym roku spotkanie absolwentów. Także w II LO trwają intensywne przygotowania. Z okazji 65-lecia istnienia szkoły „Dwójka” zaprasza w swe gościnne progi już w sobotę, 3 października o godz. 10.00 do auli szkolnej.

– W murach II LO będzie można spotkać się ze znajomymi, z przedstawicielami różnych roczników, wychowawcami, dyrekcją i pracownikami szkoły, obejrzeć ciekawy program artystyczny, wysłuchać wspomnień i wystąpień okolicznościowych –  mówi Jacek Iwancz, dyrektor II LO w Świdnicy i dodaje:  – A spacerując po salach i korytarzach liceum przy ul. Równej, warto będzie zasiąść w klimatycznych kawiarenkach i skosztować specjałów przygotowanych przez obecne pokolenia młodzieży.

Ramowy program zjazdu:

Godz. 8.30 – uroczysta msza święta odprawiona przez absolwentów kapłanów w kościele Św. Krzyża przy ulicy Westerplatte 4 w Świdnicy

Godz. 10.00 – spotkanie oficjalne w auli II LO (II piętro) przy ul. Równej 11 z udziałem zaproszonych Gości połączone z częścią artystyczną, występy młodzieży naszej szkoły, spotkanie w klimatycznych kawiarenkach zaaranżowanych w salach lekcyjnych

Godz. 16.00 – popołudniowe Party Absolwentów w restauracji Esperanto przy ul. Stęczyńskiego w Świdnicy

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.lo2.swidnica.pl/zjazd-absolwentow-mainmenu-188/100-2015/1237-uwaga-zjazd-nad-zjazdami

Garść historii

Rok założenia( powołania) placówki – 1950

Pierwszy i kolejni dyrektorzy szkoły w latach 1950-1990

Paweł Kulczak (chemik)                            1 IX 1950 – 1 VII 1951

Paweł Wrzeszczyński (biolog)                   1 VII 1951 – 31 VIII 1952

Józef Krasoń (historyk)                              1 IX 1952 – 15 XI 1953

Marian Bocian (prawnik)                            15 XI 1953 – 15 VIII 1955

Leon Gruszecki (chemik)                           15 VIII 1955 – 20 II 1960

Janina Tołłoczko (polonistka)                      20 II 1960 – 30 IX 1961

Adam Masternak (fizyk)                             1 X 1961 – 31 XII 1963

Włodzimierz Radlak (chemik)                     1 I 1964 – 31 XII 1966

Zenon Michalczyk (biolog)                          1 I 1967 – 31 XII 1990

Bogusław Wojskowicz (wuefista)                1 I 1991 –  31 VIII 2011

Jacek Iwancz (chemik)                              1 IX 2011 – dziś

 

Rys historyczny placówki. Informacje o patronie szkoły.

W roku szkolnym 1949/50 ówczesne władze oświatowe, przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wydały decyzję dotyczącą utworzenia w Świdnicy drugiej szkoły kształcącej na poziomie średnim, która nosiła miano „Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD”. Miała ona charakter szkoły świeckiej i działała pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła ta miała pierwszą swoją siedzibę przy al. Wojska Polskiego, a następnie przy ul. Folwarcznej 2. Od 1951 r. szkoła ta zaczęła funkcjonować już w budynku przy ul. Równej 11, a rok później pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury (16 dziewcząt i 3 chłopców). Od 1 września 1955 r. zmieniono nazwę szkoły na „Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD”. W następnym roku była to już „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące”. Od początku swojej działalności szkoła słynęła z zamiłowania do turystyki, z organizowania pieszych wędrówek po Dolnym Śląsku, całej Polsce, a w roku 1960 szkolny obóz wędrowny dotarł do Czechosłowacji. Przyszły też pierwsze sukcesy naukowe. W maju 1966 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia gen. Al. Zawadzkiego. Odtąd funkcjonowała nazwa ”II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”. Wśród czynników, które zadecydowały o wyborze tego patrona, był świecki charakter szkoły.

W początkowym okresie działalności liceum dyrektorzy zmieniali się bardzo często. Dopiero od stycznia 1967 r. sytuacja ustabilizowała się, gdy dyrektorem został nauczyciel biologii, miłośnik poezji i kolekcjoner złotych myśli – Zenon Michalczyk (pseud. „Słoneczko”), który pełnił swoją funkcję przez kolejne 24 lata. W tym też roku zaczęto realizować reformę liceum ogólnokształcącego, jako szkoły czteroletniej. W październiku 1972 r. oddano do użytku prawdziwe laboratorium języków obcych, mieliśmy pierwszego laureata olimpiady (biologicznej) oraz dwójkę finalistów (biologia i jęz. rosyjski). Od 1973 r. wprowadzono klasy sprofilowane. 1 września 1977 r. szkoła przybrała nazwę: „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”, gdyż do II Liceum dołączyło Liceum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe. W tymże roku Samorząd Uczniowski wydał pierwszy numer szkolnego pisma „Diariusz Żaków” (ukazuje się do dzisiaj), uczennica II LO zdobyła ogólnopolskie wyróżnienie na najlepszą pracę maturalną, a chór II LO (ok. 120 uczniów) wraz z dyrygentem zastali odznaczeni nagrodami Miasta Świdnicy. W następnym roku gościliśmy delegację Węgrów.

W październiku 1980 r. podczas IV Zjazdu Absolwentów nadano medal Prymusa 24 absolwentom z lat 1955-1977, a liceum obchodziło swoje 30-lecie i zostało odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W pamiętnym roku 1989 wzięliśmy udział w Mszy Pojednania w Krzyżowej, a w szkole otwarto pierwszą nowoczesną pracownię komputerową z 10 komputerami typu „Junior”.

Decyzją Rady Pedagogicznej w lutym 1990 r. zniesiono patrona szkoły i odtąd nazywaliśmy się „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy”. Wróciła do szkół nauka religii, odbył się I Festiwal Piosenki Świątecznej (dotrwał do XX wydania),  a szkoła zatrudniła własną księgową.

1 stycznia 1991r. stanowisko dyrektora szkoły objął Bogusław Wojskowicz (nauczyciel wychowania fizycznego), który przepracował w „Drugim” przeszło 36 lat, a przez 20 lat i 8 miesięcy był kolejnym dyrektorem. Oprócz nieustannej i wszechstronnej modernizacji budynku szkolnego dyr. B. Wojskowicz dbał o poszerzanie bazy dydaktycznej szkoły. Powstała druga pracownia komputerowa, naukę rozpoczęła największa w historii ilość klas (28), a liceum przeszło na samodzielny rozrachunek. Szkoła uczestniczyła w kilku programach (autorski program nauczania jęz. niem. „Trident”, „Elementarz”, „Program Wspierania Uzdolnień” itp.), powstał Klub Inteligencji Europejskiej, przeprowadzono I Ogólnoszkolne Dyktando, kontynuowano szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym i krajowym. W roku dwutysięcznym wzięliśmy m.in. udział w pierwszych świdnickich Targach Szkół, w prareferendum w sprawie integracji z Unią Europejską, w ogólnopolskiej konferencji ”Młodzi wobec wyzwań polityki prorodzinnej”, a w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie odebraliśmy wyróżnienie w konkursie dla młodych dziennikarzy. Zorganizowano też w szkole I Tydzień Kultury Słowa przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

W 2002 r. w wyniku reformy oświaty szkoła przekształciła się w 3-letnie LO. W 2003 r. w zwycięskiej drużynie I Świdnickiej Cyberolimpiady znalazło się dwoje uczniów z naszego liceum (już tylko 3-letniego), odbyły się I Mistrzostwa ZSO w Sportach Zimowych, a w czerwcu głosowaliśmy w ogólnonarodowym referendum w sprawie przyjęcia Traktatu akcesyjnego do UE. Od 2004 r. przeprowadzane były w szkole systematycznie niepowtarzalne „British&American Days”, biblioteka szkolna obchodziła uroczyście swoje święto, a młodzież z sukcesami uczestniczyła w wielu olimpiadach przedmiotowych, turniejach, zawodach i konkursach na wszystkich szczeblach.

W roku 2005 po raz pierwszy nasi trzecioklasiści tańczyli w I Świdnickim Polonezie na Rynku w Świdnicy, a potem w maju pisali egzamin maturalny wg zasad tzw. nowej matury.

W październiku 2010 r. szkoła uroczyście obchodziła swoje 60-lecie połączone z IX Zjazdem Absolwentów.

Od 1 września 2011 r. dba o szkołę kolejny dyrektor – Jacek Iwancz, absolwent II LO, nauczyciel chemii i były wicedyrektor. Kontynuuje on nie tylko tradycje szkoły i system zarządzania wypracowany przez poprzednich szefów placówki, ale stara się by liceum było znaną i bardzo dobrze notowaną szkołą nie tylko w środowisku lokalnym, ale także w całym kraju i w Europie. To entuzjasta współpracy z zagranicą, od wielu lat koordynator unijnego programu Sokrates Comenius w Świdnicy. Dzięki dyrekcji i nauczycieli języków obcych nasza szkoła już od 2004 r. prowadzi systematyczną, zorganizowaną wymianę grup młodzieży. Zaprzyjaźniliśmy się już z Niemcami, Anglikami, Czechami, Hiszpanami, Grekami i Włochami, a wzajemna wymiana doświadczeń pedagogicznych jest źródłem nowych pomysłów do pracy z uczniami. Pod kierownictwem dyr. Jacka Iwancza, jego zastępczyń (także absolwentek II LO): p. Zofii Skowrońskiej-Wiśniewskiej i p. Beaty Dratwy szkoła wytycza nowe kierunki współpracy z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami oraz wieloma instytucjami, nie tylko lokalnymi. Od lat jesteśmy w stałym i niezwykle intensywnym kontakcie z uczelniami wrocławskimi, gdzie młodzież uczestniczy w wykładach, laboratoriach, warsztatach i pokazach.

Najważniejsze osiągnięcia placówki.

W 1958 r. szkoła zdobyła III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim we Wrocławiu, a w roku 1960 wyłoniono wśród uczniów pierwszego laureata Olimpiady Naukowej ”Disce Puer”. W tymże roku szkoła zaczęła odnosić znaczące sukcesy w województwie (chór szkolny, konkursy i małe olimpiady matematyczne) i w kraju (dwójka finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursy piosenki), aktywnie działały kółka: dramatyczne (Koło Przyjaciół Teatru), turystyczne (obóz w NRD), historyczne, Koło Przyjaciół Teatru (wyjazdy do teatrów) i Koło Przyjaciół Książki (interesujące spotkania ze znanymi pisarzami). Przy chórze II LO powstał zespół kameralny. Rozpoczęto znaczącą współpracę z Teatrem Polskim („Klub 1212”) i Filharmonią we Wrocławiu (comiesięczne koncerty umuzykalniające), otwarto Izbę Pamięci Narodowej (laureatka ogólnopolskiego konkursu). W szkole wystawiano sztuki teatralne („Pigmalion” George’a Bernarda Shawa w języku angielskim, „Kartoteka” Tadeusza Różewicza). Zaczęto organizować słynne zimowiska teatrologiczne (młodzież obejrzała łącznie ok. 20 sztuk teatralnych w różnych miastach Polski), powstał słynny kabaret.

W miesiąc po zniesieniu stanu wojennego nasz maturzysta odebrał nagrodę w Warszawie za  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Uczniowskim Prac z Matematyki zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. W listopadzie tegoż roku grupa teatralna „Sigma” pod kierunkiem absolwenta II LO (aktora teatru „Rozmaitości”) wystawiła komedię muzyczną („Niezwykła przygoda”) w ŚOK-u, a w latach następnych trzy kolejne sztuki („Na pełnym morzu”, „Karol” i „Clowni”), wystawiono jasełka „Dolnośląskie Herody”. Kolejny raz zajęliśmy I miejsce w Małej Olimpiadzie Matematycznej, a szkolna Izba Pamięci Narodowej uzyskała miano laureata konkursu ogólnopolskiego. W kolejnych latach nasi uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

W roku szkolnym 2007/2008 II Liceum Ogólnokształcące mogło poszczycić się trzema finalistami olimpiad przedmiotowych. Mateusz Witkowski – XXXVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Paweł Wróbel – Olimpiada Astronomiczna, Urszula Szubert – VI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki. W następnym roku szkolnym w XIX Olimpiadzie Teologii Katolickiej „Otoczmy Troską Życie” mieliśmy dwie finalistki były nimi Paulina Kadziewicz oraz Iwona Starościak.

W roku szkolnym 2012/2013 odbyła się I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP, której laureatem został Tomasz Stuła zaś finalistą Piotr Tłuczek. W kolejnym roku szkolnym finalistami XXIV Olimpiadzie Teologii Katolickiej „Męczennicy XX wieku – Świadkowie Wiary” zostali: Karolina Dziakowicz i Dominik Koryzna, zaś Marta Żaba otrzymał tytuł finalistki z wyróżnieniem w XXXVIII Olimpiadzie Artystycznej.

W roku szkolnym 2014/2015 Paweł Mroczek został laureatem VIII Ogólnopolskiej Olimiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Sebastian Antos został finalistą XXV Olimpiady Teologii Katolickiej „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”, a finalistami w XLI Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A – Innowacje Techniczne byli Grzegorz Dobroń oraz Tomasz Szewczyk.

Efektem wysokiego poziomu nauczania w naszej szkole było uznanie nie tylko przez władze lokalne, ale też w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Rzeczpospolitej”  i „Perspektyw” (styczeń 2007 r.) zajęliśmy 11. miejsce, jako pierwsza szkoła w powiecie. Dzisiaj, w sześć lat po tym fakcie, kolejny raz jesteśmy w rankingu pierwszą i jedyną szkołą w powiecie, która została sklasyfikowana wśród najlepszych dwudziestu szkół Dolnego Śląska. Również – jako jedyni z powiatu świdnickiego – znaleźliśmy się wśród 500 najlepszych ponadgimnazjalnych szkół naszego kraju i przysługuje nam tytuł „Srebrnej Szkoły” 2015r. Średnie wyniki matur przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe. Nasi absolwenci uzyskują najlepsze wyniki maturalne w powiecie.

Absolwenci szkoły, o których należy wspomnieć.

Aktorzy- Juliusz Chrząstowski, Stary Teatr, Kraków, aktor filmowy i teatralny, reżyser, prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych, współtwórca Alchemii Teatralnej,

Konrad Marszałek, aktor Teatru Rampa w Warszawie,

Jerzy Kramarczyk, aktor filmowy, stworzył grupę teatralną Sigma w Świdnicy, Współpracował z TVN-em,

Politycy –  Krzysztof Czapla, konsul RP w Vancouver,Kanada, radni, prezydenci:  Wojciech Murdzek, Ireneusz Pałac, Szymon Chojnowski,

Ciekawe zawody – Jerzy Zagórski- ufolog światowej sławy,

                            Kamil Omar Kuraszkiewicz- egiptolog, pracownik naukowy UW,

                            Agata Stępień- japonistka,tłumaczka,badaczka kultur Wschodu,

                            Marzena Lizurej- specjalistka od kwestii gender,publicystka,

                            Dawid Tymiński, fashionista, bloger modowy,specjalista od wizerunku,  

                            Marek Smółka- głos radiowej ” Zetki”, dziennikarz,          

Krytycy literaccy-

Jarosław Komorowski- Instytut Sztuki przy PAN-ie, szekspirolog, Warszawa,

Dagmara Chojnacka- tłumaczka, recenzentka, felietonistka w Radiu Wrocław,

Katarzyna Lemańska- teatrolożka, publikuje w „Didaskaliach”,

Mateusz Witkowski- poeta, dramaturg, krytyk literacki,Kraków,

Literaci – Wojciech Koryciński- polonista, autor powieści kryminalnych, których akcja toczy się w Świdnicy- ” Ulica Pańska”, ” Niebieskie Zakony”,

             Sobiesław Nowotny – tłumacz, historyk,autor publikacji popularnonaukowych o Świdnicy i jej zabytkach,

Artyści- Mariusz Kędzierski- grafik,rysownik, zwycięzca międzynarodowych konkursów,

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *