Zgłoś się do Rady Seniorów

Jeśli ukończyłeś 60 lat, możesz przystąpić do Rady Seniorów. Ze względu na wygaśnięcie mandatu dwóch członków, nastąpiła konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Prezydent miasta zwołała Zgromadzenie Seniorów, które odbędzie się 22 lutego o godz. 16.30 w Świdnicy przy ul. Długiej 33, podczas którego, w tajnym głosowaniu wybranych zostanie 2 jej członków.

Rada Seniorów działa w Świdnicy od 2014 roku. – Ma ona za zadanie reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców w kontekście współpracy z władzami samorządowymi. Jej rolą jest także formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny – przypomina rzeczniczka świdnickiego magistratu Magdalena Dzwonkowska.

Kandydatów, czyli osoby, które ukończyły 60. rok życia i są mieszkańcami Świdnicy, zgłaszać mogą podmioty działające na rzecz osób starszych oraz sami zainteresowani, którzy uzyskają poparcie co najmniej 15 osób.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), w Referacie Organizacji Pozarządowych w budynku przy ul. Długiej 33 i w Urzędzie Miejskim w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.

Zgłoszenia na członka Zgromadzenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego br. w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych (pokój nr 126) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *