Zgłoś odczyt wodomierza telefonicznie, SMS lub wysyłając e-mail

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w świetle rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Urząd Gminy Świdnica zachęca do samodzielnego odczytywania wodomierzy i podawanie stanu licznika telefonicznie, za pośrednictwem SMS, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail.

W takim przypadku faktura zostanie wystawiona w biurze spółki i dostarczona drogą tradycyjną do skrzynki korespondencyjnej Odbiorcy. Przypominamy przy tej okazji o spoczywającym na Właścicielu nieruchomości obowiązku prawnym posiadania takiej skrzynki.

Informujemy, że bez względu na powyższe, pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej będą nadal dokonywać odczytów wodomierzy oraz wystawiać faktury w nieruchomościach, w których istnieje swobodny dostęp do wodomierza lub możliwość pozostawienia faktury bez konieczności kontaktu z mieszkańcami – informuje Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Urzędu Gminy. –  W celu uniknięcia skumulowania należności za wodę lub ścieki z powodu braku możliwości odczytu wodomierzy – spółka będzie korzystać z prawa wystawienia faktur na podstawie zużycia średniego z wcześniejszych okresów rozliczeniowych (zgodnie z zawartymi umowami).

Zalecamy również rezygnację z dokonywania wpłat gotówkowych u inkasenta oraz w kasie w siedzibie spółki. Bezpieczną formą dokonywania opłat pozostają w takiej sytuacji przelewy elektroniczne. – W trosce o dobro naszych klientów, jak również pracowników ich obsługujących, zalecamy także zrezygnowanie z wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej, lub ograniczenie ich wyłącznie do niezbędnych przypadków. Każdą sprawę można wcześniej skonsultować telefonicznie pod numerem telefonu 74-851-59-80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sgpk@sgpk.pl – dodaje.

(opr.)

Jak zgłosić odczyt wodomierza?

– telefonicznie na numery telefonów stacjonarnych : 74-851-59-83 lub 74-851-59-80

– sms-em na numery telefonów komórkowych inkasentów : 665-199-104 , 665-195-105 , 665-201-107

– e-mailem na adres : woda@sgpk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *