Zdolny Ślązak z niemieckiego

W finale wojewódzkim X Dolnośląskiego Konkursu Języka Niemieckiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, wśród 56-ciu uczestników znalazło się sześcioro z powiatu świdnickiego, w tym dwóch uczniów z Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym: Dominik Boesl i Jakub Krzyśków. Finał językowy składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna odbyła się 13.01.2017 roku Do części ustnej, która odbyła się 10.02.2017 roku zakwalifikował się Jakub Krzyśków, który ostatecznie został laureatem tego konkursu.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego powiatowego i finału wojewódzkiego. Finał wojewódzki przeprowadziła Wojewódzka Komisja Konkursowa w siedzibie Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 32. Do etapów powiatowych zakwalifikowało się ok 360-ciu uczniów, do części pisemnej finału wojewódzkiego 56-ciu uczniów. Do części ustnej finału wojewódzkiego 32 osoby. W finale część pisemna konkursu sprawdzała rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych. Część ta obejmowała także wypowiedź pisemną na jeden temat wybrany z trzech. Część ustna składała się z prezentacji tematu związanego z materiałem stymulującym połączonego z elementami dyskusji, a także z rozmowy z innym uczestnikiem na jeden wspólnie wylosowany temat. Uczestnicy finału byli także zobowiązani do przeczytania lektury w oryginalnej wersji językowej.

W związku z uzyskaniem tytułu laureata wojewódzkiego finału Dolnośląskiego Konkursu Języka Niemieckiego zDolny Ślązak Gimnazjalista Jakub Krzyśków z Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym zostanie zwolniony z części językowej egzaminu gimnazjalnego uzyskując maksymalną liczbę punktów za tę część.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *