Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach od 6 marca do 11 kwietnia na terenie 33 sołectw odbędzie się kolejna zbiórka sprzętu RTV/AGD, odpadów wielkogabarytowych (meble, wersalki itp.), opakowań po dezodorantach, zużytych baterii i akumulatorów. Odpady należy wystawiać w terminach zgodnych z harmonogramem, w godzinach od 16.00 we wtorek do 6.00 rano w środę.

 

Nazwa miejscowości

Nazwa miejscowości Termin zbiórki
(odpady należy wystawiać od wtorku od godz. 16:00 do środy do godz. 6:00 !!!)
Lokalizacja
Bojanice 3-4 kwietnia 2018 r.
 • Koło budynku nr 43 (Pani Ciecierska)
 • Na terenie przy świetlicy wiejskiej
 • Plac koło budynku nr 9
 • Koło skrzynek pocztowych obok budynku nr 6
Boleścin 10-11 kwietnia 2018 r.
 • Na terenie spółdzielni RSP
Burkatów 27-28 marca 2018 r.
 • Obok sklepu przy remizie
Bystrzyca
Dolna
27-28 marca 2018 r.
 • Pierwszy przystanek koło pojemników na plastik i szkło
 • Parking koło Kościoła
Bystrzyca Górna 27-28 marca 2018 r.
 • Przy stacji PKP
 • Parking pod Kościołem
Gogołów 6-7 marca 2018 r.
 • Teren przy pojemnikach na papier, szkło i plastik
Grodziszcze 10-11 kwietnia 2018 r.
 • Przy remizie OSP w Grodziszczu
 • Plac przy przepompowni przy moście
Jagodnik 6-7 marca 2018 r.
 • Przy pętli autobusowej
Jakubów 27-28 marca 2018 r.
 • Przy skrzynkach pocztowych
Komorów 13-14 marca 2018 r.
 • Teren przy boisku
 • Teren gospodarstwa rolnego przed pałacem
 • Teren przy pojemnikach na papier, szkło i plastik w pobliżu placu zabaw
Krzczonów 10-11 kwietnia 2018 r.
 • Teren przy stacji paliw
Krzyżowa 10-11 kwietnia 2018 r.
 • Teren przy świetlicy wiejskiej
Lubachów

 

Złoty Las

20-21 marca 2018 r.
 • Obok przystanku autobusowego naprzeciwko sklepu spożywczego
 • Teren przy pojemnikach na plastik, szkło i papier przy pensjonacie „Mariaż”
 • Plac przed hotelem Złoty Las

(NIE na terenie hotelu)

Lutomia
Dolna
3-4 kwietnia 2018 r.
 • Przed sklepem p. Marka – obok kółka rolniczego
 • Parking koło Orlika
Lutomia
Górna
3-4 kwietnia 2018 r.
 • Miejsce zaraz koło apteki (blisko pojemników na plastik i szkło)
 • Stara szkoła plac przy placu zabaw
Lutomia
Mała
3-4 kwietnia 2018 r.
 • Na terenie zatoczki autobusowej
Makowice 27-28 marca 2018 r.
 • Plac przy pojemnikach na plastik i szkło koło boiska sportowego
 • Miejsce przy przystanku autobusowym dla dzieci
Miłochów 6-7 marca 2018 r.
 • Teren koło wiaty przystankowej
Modliszów 20-21 marca 2018 r.
 • Placyk przy świetlicy wiejskiej
Mokrzeszów 13-14 marca 2018 r.
 • Plac Gminny (koło P. Cisonia)
 • Przy „pojemniku na śmieci” obok posesji 111H-111J
 • Na parkingu naprzeciwko świetlicy wiejskiej
Niegoszów 6-7 marca 2018 r.
 • Koło skrzynek pocztowych (centrum wioski)
Opoczka 3-4 kwietnia 2018 r.
 • Teren przy boisku
Panków 6-7 marca 2018 r.
 • Obok boiska przy placu zabaw
Pogorzała 20-21 marca 2018 r.
 • Parking za przystankiem przy świetlicy wiejskiej
Pszenno 6-7 marca 2018 r.
 • Teren przy gniazdach (pojemniki na papier, szkło i plastik)
Słotwina 13-14 marca 2018 r.
 • Na parkingu przy świetlicy wiejskiej
Słotwina Os. Nad Potokiem 13-14 marca 2018 r.
 • Plac obok tablicy ogłoszeń
Stachowice 3-4 kwietnia 2018 r.
 • Teren przy świetlicy wiejskiej
Stachowiczki 3-4 kwietnia 2018 r.
 • Przy wjeździe na Stachowiczki (koło słupa energetycznego naprzeciwko figurki)
Sulisławice 13-14 marca 2018 r.
 • Centrum wsi przy pojemnikach na papier, szkło, plastik
Wieruszów 10-11 kwietnia 2018 r.
 • Przy pętli autobusowej
Wilków 6-7 marca 2018 r.
 • Plac po starej remizie przy drodze
Wiśniowa 13-14 marca 2018 r.
 • Przy tablicy ogłoszeń koło sklepu
Witoszów
Dolny
20-21 marca 2018 r.
 • Plac przy świetlicy-Leśniczówka
 • Plac naprzeciwko budynku nr 108
 • Parking przy Muzeum Broni
 • Wjazd na boisko sportowe
Witoszów
Górny
20-21 marca 2018 r.
 • Na podwórku u Sołtysa, Witoszów Górny 18
Zawiszów 13-14 marca 2018 r.
 • Teren przy tablicy ogłoszeń obok skrzynek pocztowych

Odpady wielkogabarytowe można osobiście oddać do PSZOK-a!

Przypominamy, że tego typu odpady, bez względu na harmonogram, są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Metalowców 4 w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od godziny 10:00 do 16:00.

Należy pamiętać, że oddając indywidualnie śmieci wielkogabarytowe odpady trzeba uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, we własnym zakresie w ramach opłaty można dostarczyć (250 kg/miesiąc) odpadów następujących frakcji:

 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 • odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne,
 • odzież i tekstylia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *