Zarząd powiatu z absolutorium [FOTO]

Wykonanie budżetu w powiecie świdnickim za 2014 r. zakończyło się wynikiem dodatnim. Pozytywnie też wypadło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu.

Wykonanie budżetu w powiecie świdnickim za 2014 r. zakończyło się wynikiem dodatnim. Pozytywnie też wypadło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu.

Radni na sesji, która odbyła się 30 czerwca, przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Opinia komisji rewizyjnej choć pozywna, była niepełna, ponieważ na posiedzeniu, podczas którego ją wypracowywano, nieobecny był Piotr Zalewski, natomiast radny Robert Garstecki wyraził swój sprzeciw za wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium zarządowi.

Plan dochodów i wydatków był opracowany w celu zwiększenia dotacji celowych. Dane liczbowe są zgodne ze sprawozdaniem. Wypracowano ponad 5 mln nadwyżki, gdzie prognozowana nadwyżka miała wynieść 4 mln zł – przedstawił argumenty przemawiające za udzieleniem absolutorium Krystian Werecki, przewodniczący komisji rewizyjnej.

Tradycyjnie opozycja nie podzieliła entuzjazmu.

Powiat jest w szczególnej sytuacji finansowej. Czytając sprawozdanie ma się wrażenie, że pomijana jest ta kwestia. O wyniku przesądza konsolidacja polityczna – powiedział Wojciech Murdzek.

Z przykrością muszę stwierdzić, że jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, było ono najgorsze w historii powiatu świdnickiego. Nie dotrzymano reguł wydatkowych, nie zrealizowano budżetu z tytułu sprzedaży mienia. Poziom oddłużenia jest niesatysfakcjonujący – dodał Piotr Zalewski.

Od lat nie było budżetu, który zamknąłby się nadwyżką. Jest to znaczący efekt – wtrącił Ryszard Kuc.

Wicestarosta Zygmunt Worsa podkreślił, że zarząd robi wszystko, aby w 2017 roku powiat mógł skorzystać ze środków z Unii Europejskiej.

Ostatecznie głosowanie za przyjęciem wykonania budżetu i udzielenia absolutorium było 18 osób. Sześciu radnych albo się wstrzymało albo było przeciwnych.

 

MM, foto: Wiktor Bąkiewicz

{gallery}galerie/150630sesja{/gallery}

{fcomment}

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *