Zarząd MPK z absolutorium

We wtorek, 14 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Spółka z o.o., podczas którego Prezes, Tomasz Kurzawa otrzymał absolutorium, co jest efektem dobrego wykonywania obowiązków przez Zarząd spółki.

MPK (3)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników poświęcone było podsumowaniu roku obrachunkowego 2015. Przyjęto także sprawozdanie zarządu i udzielono mu absolutorium.

W 2015 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 566.130,44 zł. Decyzją Zgromadzenia Wspólników, czyli miasta Świdnicy oraz gminy Świdnica i Żarów, został on w całości przeznaczony na cele inwestycyjne i rozwojowe. Wydatki na cele inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ubiegłym roku wyniosły 808.216,66 zł.

W zakresie inwestycji spółka zgromadziła niezbędne środki finansowe, będące wkładem własnym, w planowanym na rok 2016 zakupie nowych autobusów ze środków unijnych. W ramach nowej perspektywy, MPK zamierza wymienić znaczną cześć taboru na nowy i bardziej przyjazny środowisku.

Zgromadzenie było też okazją do zwizytowania zakładu. Prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska oraz jej zastępca, Marek Suwalski spotkali się z pracownikami i związkami zawodowymi działającymi w MPK „Świdnica”.

(UM Ś-ca)

MPK (2)

 

2 thoughts on “Zarząd MPK z absolutorium

  1. Proponuję część zysku przeznaczyć na szkolenia dla kierowców z MPK z zakresu przepisów ruchu drogowego. Nagminnie bowiem stosują oni zasadę „duży może więcej” i nadzwyczajniej wymuszają pierwszeństwo przejazdu. I nie chodzi mi tu o wymuszanie „bo się spieszą” – robią to też gdy skrzyżowanie jest puste. Nie mówię, że wszyscy, ale jest kilku takich oszołomów…

  2. jak można wymusić pierwszeństwo na pustym skrzyżowaniu.powinni sprawdzić twoje uprawnienia o ile je masz.chyba że się tylko podpisujesz kierowca.oszołomie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *