Zarobki świdnickich prezydentów i radnych

Kto zarabia najwięcej? Ile i kto odłożył na „ciężkie” czasy? 31 maja minął termin składania oświadczeń majątkowych za 2019 rok. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić oświadczenia władz miasta i radnych.

Według dokumentów Beata Moskal-Słaniewska zarabia najmniej wśród prezydentów. Spośród radnych Rady Miejskiej w Świdnicy największy dochód w ubiegłym roku osiągnął Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej.

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Świdnicy dysponuje zasobami pieniężnymi w kwocie 20 168,76 zł oraz 8 892,98 euro. W innych nieruchomościach została wskazana działka o powierzchni 22 arów i wartości 80 000,00 zł jako własność. Beata Moskal-Słaniewska była członkiem rady nadzorczej w INVEST PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Wałbrzychu do 17.02.2019 r., osiągając z tego tytułu dochód w wysokości 4 967,68 zł. Ponadto zatrudniona była w Urzędzie Miejskim w Świdnicy na podstawie umowy o pracę i otrzymała wynagrodzenie w wysokości 142 572,93 zł. W składki mienia o wartości powyżej 10 000 zł wchodzi biżuteria. Wśród zobowiązań finansowych wskazane zostały kredyt hipoteczny (do spłaty pozostało 245 682,15 zł) oraz kredyt gotówkowy na remont mieszkania (pozostało do spłaty 132 892,66 zł).

Jerzy Żądło

Wiceprezydent Świdnicy złożył pierwsze oświadczenie będąc zatrudnionym w Urzędzie Miejskim. Na swoim koncie ma zgromadzone 30 000,00 zł (mwm – małżeńska wspólność majątkowa). Wraz z żoną posiadają dom o powierzchni 120 m2 i wartości 300 000,00 zł wraz z działką 800 m2. Posiada również dwie działku gruntu: 0,1246 ha o wartości 15 000,00 zł i 2,1430 ha o wartości 70 000,00 zł (mwm). Jerzy Żądło był członkiem rady nadzorczej w ŚPWiK w Świdnicy przez niecałe 4 miesiące. W tym czasie osiągnął dochód w wysokości 7 577,90 zł (mwm). Z zatrudnienia w Urzędzie Miasta w Świdnicy na podstawie umowy o pracę otrzymał 164 379,90 zł (mwm). Jest również współwłaścicielem Toyoty CHR z 2018 roku, na zakup której zaciągnął kredyt, a do spłaty pozostało 13 019,71 zł.

Szymon Chojnowski

Wiceprezydent Świdnicy w swoim oświadczeniu wskazał jedynie dochód z umowy o pracę w Urzędzie Miasta w wysokości 154 565,52 zł oraz kredyt samochodowy zaciągnięty na zakup Hyundai KONA z 2019 roku. Do spłaty pozostało mu 91 000,00 zł. Jest to kolejny samochód Szymona Chojnowskiego tej marki – w 2017 roku zaciągnął bowiem kredyt na zakup Hyundaia i20, którego w bieżącym oświadczeniu nie wskazał.

Lech Bokszczanin

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy zgromadził na koncie majątek w wysokości 15 000,00 zł. Nie jest właścicielem żadnej nieruchomości. Jako radny otrzymał wynagrodzenie w wysokości 22 546,68 zł. Dochód z umowy o pracę w Eurobent Sp. z o. o. wyniósł w 2019 roku 72 828,80 zł, a ze świadczenia 500+ pobrał 3 000,00 zł. Wiceprzewodniczący nie posiada także żadnych kredytów i zobowiązań powyżej 10 000,00 zł.

Józef Cygan

Radny, zajmujący miejsce po Jacku Drobnym od tego roku, posiada zasoby pieniężne w wysokości 12 621,54 zł. Jest również właścicielem mieszkania o powierzchni 51,45 m2 o wartości 180 000,00 zł oraz działki gruntu 0,6588 ha o wartości 250 000,00 zł zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. W oświadczeniu majątkowym nie wykazał żadnego dochodu, nie jest też zatrudniony (emeryt).

Jan Dzięcielski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy ma zgromadzone środki w wysokości 10 000,00 zł oraz papiery wartościowe na kwotę 20 852,62 zł. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 99 m2 i wartości 340 000,00 zł (mwm), mieszkania o powierzchni 74,40 m2 i wartości 270 000,00 zł (mwm), a także gruntu rolnego 0,1503 ha i wartości 45 000,00 zł (mwm). Jan Dzięcielski uzyskał w 2019 roku dochód w wysokości 200 602,80 zł ze stosunku pracy w Nadleśnictwie Miękinia na stanowisku zastępcy nadleśniczego. Z diety radnego otrzymał 24 157,20 zł oraz pobrał świadczenie 500+ w wysokości 1000 zł. Przewodniczący jest współwłaścicielem Chevroleta Cruze z 2011 roku o wartości 12 000,00 zł (mwm) oraz Toyoty Verso z 2016 roku o wartości 72 000,00 zł (mwm). Na koncie radnego widnieją dwa kredyty hipoteczne: 156 252,71 zł (mwm), 295 381,00 zł (mwm) oraz kredyt na zakup samochodu w wysokości 7 786,00 zł (mwm).

Rafał Fasuga

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy zgromadził zasoby w wysokości 10 000,00 zł (mwm). Jest właścicielem domu o powierzchni 212 m2 i wartości 600 000,00 zł (mwm). Z tytułu umowy o pracę w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy (wicedyrektor) otrzymał w ubiegłym roku 104 366,97 zł (mwm). W oświadczeniu wskazał również działalność wykonywaną osobiście – 3606,68 zł i inne źródła dochodu – 1246,76 zł. Jako radny otrzymał dietę w wysokości 22 786,94 zł. Rafał Fasuga posiada Renault Escape z 2007 roku (mwm). Pozostało mu również 9 206,30 zł do spłaty kredytu na budowę domu (mwm).

Joanna Gadzińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miejkiej posiada mieszkanie o powierzchni 93,70 m2 i wartości 300 000,00 zł, łąki i pastwiska o powierzchni 0,80 ha i wartości 100 000,00 zł oraz dwa lokale użykowe: 55,87 m2 o wartości 500 000,00 zł i 29,00 m2 i wartości 400 000,00 zł. Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej wyniósł 24 700,01 zł, z umowy o pracę w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy 97 212,82 zł. Joanna Gadzińska wykazała również dietę radnego w wysokości 22 171,89 zł oraz inne dochody w wysokości 52 302,74 zł.

Albert Gaszyński

Radny zgromadził zasoby pieniężne w wysokości 1 270,09 zł. W ubiegłym roku jego dochód wyniósł 32 726,12 zł z tytułu emerytury oraz 20 819,83 zł z tytułu pracy w Radzie Miasta Świdnica. Albert Gaszyński nie posiada żadnych nieruchomości i ruchomości o wartości powyżej 10 000,00 zł. Nie jest również obciążony zobowiązaniami.

Krzysztof Grudziński

Radny posiada zasoby pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 10 000,00 zł. Jest również współwłaścicielem domu o powierzchni 159 m2 i wartości 690 000,00 zł (mwm). Z prowadzonej działalności PPHU „ELTEX” K. Grudziński osiągnął dochód w wysokości 125 739,51 zł (mwm). Jako radny otrzymał dietę w wysokości 22 546,68 zł. Krzysztof Grudziński posiada trzy samochody: Fiat Doblo z 2013 r., Fiat Ducato z 2009 r. oraz Toyota Yaris z 2008 r. Ma zaciągnięty kredyt mieszkaniowy w wysokości 200 000,00 zł.

Jan Jaśkowiak

Najmłodszy świdnicki radny zgromadził środki pieniężne w wysokości 26 614,93 zł. Nie jest właścicielem żadnej nieruchomości. W 2019 roku jego dochody wyniosły: 24 391,23 zł (Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), 13 548,60 zł (Fundacja Instytut Tertio Millenio), 7 200,00 zł (Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego) oraz 19 714,88 zł (dieta).

Tomasz Kempa

Zgodnie z oświadczeniem radny posiada (w małżeńskiej wspólności majątkowej) środki pieniężne w wysokości 119 614,00 zł oraz 27 euro (mwm). Jest właścicielem domu o powierzchni 78 m2 i wartości 140 000,00 zł, mieszkania o powierzchni 73,4 m2 i wartości 183 500,00 zł, a także działkę o powierzchni 631 m2. W ubiegłym roku osiągnął dochód ze stosunku pracy w wysokości 137 700,48 zł, świadczenie emerytalne w wysokości 39 977,20 zł oraz dietę rannego w wysokości 21 795,12 zł. Posiada samochód Audi Q5 z 2012 roku. Pozostało mu również do spłaty 8 750,00 zł z tytułu pożyczki na cele mieszkaniowe.

Mariusz Kuc

Radny zgromadził środki o wartości 96 000,00 zł. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 61,8 m2 i wartości 300 000,00 m2 (mwm). Z tytułu umowy o pracę (Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy) uzyskał dochów 65 509,98 zł (mwm), z umowy zlecenia 22 887,80 zł (mwm), dieta radnego 21 049,64 zł (mwm) oraz inne źródła dochodu 1 233,10 zł (mwm). Jest właścicielem samochodu Opel Astra J z 2011 r. o wartośći 25 000,00 zł. Mariusz Kuc spłaca kredyt hipoteczny (173 373,87 zł), pożyczkę gotówkową (55 404,16 zł), pożyczkę z limitu karty kredytowej (31 594,88 zł) – majątkowa wspólność małżeńska.

Krzysztof Lewandowski

Radny posiada w małżeńskiej wspólności majątkowej dom o powierzchni 228 m2 i wartości 550 000,00 zł. Jest współwłaścicielem trzech nieruchomości: 15,9 m2 (40 000,00 zł), 29,3 m2 (89 000,00 zł) oraz 61 m2 (100 000,00 zł). Prowadzi również działalność gospodarczą (Świdnicki Ośrodek Szkoleń BHP i Przeciwpożarowych), z której osiągnął dochód w wysokości 68 324,59 zł (mwm). Wśród dochodów, będących małżeńską wspólnością majątkową wykazał również dietę radnego (20 936,16 zł), najem (19 200,00 zł), umowę o pracę SP ZOZ Świdnica (46 382,19 zł) oraz umowę o pracę Spółka Akcyjna Legnica (40 933,32 zł). Krzysztof Lewandowski jest współwłaścicielem samochodu JEEP Compas z 2018 o wartości 85 000,00 zł. Wraz z małżonką spłaca kredyt na budowę domu (23 651,00 CHF), kredyt konsumpcyjny (31 905,00 zł) i kredyt hipoteczny (70 195,41 zł).

Ryszard Makowski

Świdnicki radny wykazał w oświadczeniu zasoby pieniężne w wysokości 65 000,00 zł (mwm). Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 63 m2 i wartości 240 000,00 zł (mwm) oraz zakładu stolarskiego o powierzchni 110 m2 i działki 10 arów o wartości 400 000,00 zł (mwm), a także garażu 15,84 m2 o wartości 30 000,00 zł (mwm). Ryszard Makowski wykazał dochody za 2019 rok z: wynajem zakładu – 3 360,00 zł, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiszów w Świdnicy – 6 300,00 zł, Polski Związek Bokserski – 1 170,00 zł, emerytura – 32 132,00 zł, dieta – 20 936,16 zł, Dolnośląski Okręgowy Związek Bokserski – 3 969,00 zł (wszystko małżeńska wspólność małżeństka).

Danuta Morańska

Radna zgromadziła środki pieniężne w wysokości 20 000,00 zł, jest również właścicielką mieszkania o powierzchni 41 m2 i wartości 140 000,00 zł. Posiada również garaż 19m2 o wartości 20 000,00 zł. W 2019 roku Danuta Morańska uzyskała dochód z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w wysokości 40 368,86 zł oraz diety radnej w wysokości 22 546,68 zł. Jest właścicielką samochodu osobowego Ford c-max z 2009 r. o wartości 15 000,00 zł.

Luiza Nowaczyńska

W oświadczeniu radna wykazała zasoby pieniężne w wysokości 185 301,45 zł. Jest również właścicielką domu o powierzchni 126,79 m2 i wartości 400 000,00 zł oraz dwóch mieszkań: 50,7 m2 o wartości 100 000,00 zł oraz 57,64 m2 o wartości 100 000,00 zł. Posiada również dwa lokale użykowe: 178,3 m2 o wartości 400 000,00 zł i 98,5 m2 o wartości 300 000,00 zł. Luiza Nowaczyńska osiągnęła dochód na poziomie 129 000,79 zł z tytułu umowy o pracę w SP ZOZ w Świdnicy. Jest również właścicielką Audi A6 z 2003 r. Radna spłaca trzy kredyty hipoteczne (115 213,54 zł, 7 553,00 CHP i 8 636,30 CHF) oraz pożyczkę z kasy zapomogowo-pożyczkowej (3 800,00 zł).

Andrzej Ora

Radny, wraz z żoną, posiadają środki pieniężne w wysokości 120,60 zł, a także mieszkanie o powierzchni 54,12 m2 o wartości 180 000,00 zł. Ponad to dysponują garażem o powierzchni 21 m2 i wartości 20 000,00 zł, gruntem o powierzchni 22 a o wartości 100 000,00. Andrzej Ora uzyskał w ubiegłym roku dochód z emerytury (73 564,82 zł), diety (20 761,69 zł) – małżeńska wspólność majątkowa. Jest właścicielem samochodu osobowego marki Suzuki z 2019 r. o wartości 80 000,00 zł. Jest również współkredytobiorcą kredytu mieszkaniowego (74 120 CHF).

Marcin Paluszek

Marcin  Paluszek zgromadził środki pieniężne w wysokości 30 000,00 zł. Jest też właścicielem mieszkania o powierzchni 47 m2 i wartości 306 000,00 zł, a także współudziałowcem w mieszkaniu o powierzchni 36 m2 i wartości 260 000,00 zł. Z umowy o pracę osiągnął dochód w wysokości 80 972,33 zł, a także otrzymał dietę radnego w wysokości 20 063,82 zł. Radny spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 184 113,51 zł, a także kartę kredytową (5 000,00 zł).

Lesław Podgórski

Radny posiada zasoby pieniężne w wysokości 113 800,00 zł oraz 800,00 euro. W 2019 roku otrzymał wynagrodzenie z umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w wysokości 93 663,20 zł, dietę radnego – 20 587,22 zł i innych źródeł – 1 261,06 zł. Lesław Podgórski jest właścicielem Renault Laguna z 2005 r., Peugeot 206 CC z 2006 r. i Mercedesa Benc 350E z 2012 r.

Magdalena Rumiancew-Wróblewska

Świdnicka radna, w małżeńskiej wspólności majątkowej, zgromadziła około 235 000,00 zł. Jest współwłaścicielką domu w zabudowie szeregowej o powierzchni 190 m2 i wartości 400 000,00 zł, a także mieszkania o powierzchni 49,4 m2 i wartości 140 000,00 zł. Posiada również ½ nieruchomości o pow. 905 m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 140 m2 i wartości 400 000,00 zł (mwm) oraz nieruchomość o powierzchni 41 m2 zabudowaną garażem o wartości 18 000,00 zł (mwm). Radna prowadzi też działalność – Centrum Pięknego Ciała, z której uzyskała dochód 48 518,76 zł (mwm). W 2019 r. osiągnęła dochód również z diety radnej (22 845,02 zł), najmu mieszkania (8 800,00 zł), Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – Członek komitetu (12 248,16 zł) oraz świadczenia 500+ (3000,00 zł) – wszystko w małżeńskiej wspólności majątkowej. Wraz z mężem są właścicielami Subaru z 2008 r. (35 000,00 zł), Audi A3 z 2008 r. (19 000,00 zł), Toyoty RAV 4 z 2017 r. (137 000,00 zł – leasing), motocyklu Honda z 2002 r. (28 000,00 zł) oraz motocyklu Honda z 1998 r. (18 000,00 zł). Magdalena Rumiancew-Wróblewska spłaca z mężem pożyczkę hipoteczną (29 698,97 CHF), kredyt hipoteczny (199 154,78 zł), pożyczkę z FRW na prowadzenie działalności (79 928,00 zł) oraz leasing (111 000,00 zł).

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

Radna posiada zasoby pieniężne w wysokości 210 000,00 zł (mwm). W 2019 roku osiągnęła dochód z umowy o pracę w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy na stanowisku wicedyrektora w wysokości 118 342,95 zł, Okręgowej Komisji Edukacyjnej w wysokości 880,64 zł oraz dietę radnej w wysokości 20 936,16 zł. Jest właścicielką Suzuki Splash z 2011 r. o wartości 12 000,00 zł (mwm) oraz Renault Clio z 2014 r. o wartości 21 000,00 zł (mwm).

Aldona Struzik

W oświadczeniu radna wskazała zgromadzone w małżeńskiej wspólności majątkowej środki pieniężne w wysokości 21 730,00 zł. Jest współwłaścicielką domu o powierzchni 133,76 m2 i wartości udziału 209 000,00 zł (mwm), działki rolnej o powierzchni 1 ha i wartości 60 000,00 zł oraz współwłaścicielką działki o powierzchni 0,2459 ha i wartości 84 000,00 zł. Z tytułu pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu oraz Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu osiągnęła dochód 45 074,65 zł, z tytułu zleceń – 4 844,94 zł, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – 161,68 zł oraz diety radnej – 20 761,69 zł. Aldona Struzik posiada samochód Renault Megane z 2010 r. (mwm).

Marcin Wach

Radny zgromadził środki pieniężne w wysokości 17 000,00 zł (mwm). W ubiegłym roku osiągnął dochód z umowy o pracę w wysokości 25 111,80 zł, diety radnego w wysokości 22 867,61 zł oraz z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy w wysokości 1 866,40 zł. Radny nie posiada nieruchomości i ruchomości, nie spłaca również żadnego kredytu o wartości powyżej 10 000,00 zł.

Władysław Wołosz

Świdnicki radny zgromadził na dzień 31 grudnia 2019 r. 86 000,00 zł, 9 500,00 euro oraz papiery wartościowe na kwotę 5 000,00 zł. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 47,00 m2 i wartości 150 000,00 zł (mwm), a także działki rekreacyjnej o wartości około 79 000,00 zł (mwm), dwóch nieruchomości gruntowych o wartości około 74 000,00 zł każda (mwm), domku holenderskiego o wartości około 17 000,00 zł (mwm) i dwóch nieruchomości gruntowych z drogą (44 ary) o wartości 56 000,00 zł każda (mwm). Władysław Wołosz prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód wyniósł 33 000,00 zł. W ubiegłym roku otrzymał również emeryturę w wysokości 57 054,00 zł. Posiada Toyotę Yaris z 2011 r. (mwm), przekazał również darowiznę w wysokości 55 000,00 zł.

Wiesław Żurek Radny posiada akcje PGE o wartości 1 800,00 zł. W oświadczeniu wskazał mieszkanie o powierzchni 60 m2 i wartości 150 000,00 zł oraz grunt rolny o powierzchni 0,36 ha o wartości 7 000,00 zł. W ubiegłym roku uzyskał dochód z tytułu diety radnego w wysokości 22 546,68 zł oraz renty w wysokości 11 468,48 zł.

1 thought on “Zarobki świdnickich prezydentów i radnych

  1. Za bardzo groszem nasi włodarze nie śmierdzą. Skoro nie potrafili bardziej się zatroszczyć o swoje, zanim przyszli do koryta, to i widać jak potrafią zarządzać miejskimi. 10 tys. na koncie? Miałem więcej jak byłem bezrobotny. Żenada…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *