Zaprojektuj medal i wygraj nagrodę (KONKURS)

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza konkurs na projekt medalu przyznawanego za udział w zaplanowanym na 11 listopada Biegu Niepodległości. Chcemy, aby to właśnie przedstawiciele środowiska zdecydowali, jaki charakter ma mieć pamiątka wieńcząca ich wysiłek startowy. Na autora zwycięskiego projektu czeka nagroda!

medal bn

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Świdnickiego.
 2. Konkurs trwa do 14.09 do 25.09. Do tego dnia czekamy na prace w formie pliku graficznego w jakości do druku – 300 dpi (preferowane: jpg; png; tiff; bmp; pdf). Projekty z tytułem wiadomości „projekt – medal” prosimy kierować na adres: marketing@osir.swidnica.pl
 3. Projekt należy podpisać (imię, nazwisko, dane kontaktowe). Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na publikację danych oraz oświadczenie Autora o przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatorów.
 4. Projekt musi zawierać:
  • awers i rewers
  • datę wydarzenia oraz nazwę (11.11.2016, 9. Bieg Niepodległości
  • logotyp OSiR Świdnica, herby Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Starostwa Powiatowego w Świdnicy
  • element/elementy patriotyczne (z wykorzystaniem biało-czerwonej kolorystyki)
 5. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi techniczne późniejszego wykonania medalu, zostaną zaprezentowane na stronie www.osir.swidnica.pl oraz https://www.facebook.com/osir.swidnica i poddane Waszemu głosowaniu. Każda osoba oddaje jeden głos na najlepszy, według uznania, pomysł. Głosowanie trwać będzie od 26 do 28.09.2016 r
 6. Trzy projekty, które uzyskają największą ilość głosów, zostaną przekazane do ostatecznej oceny Komisji, złożonej z przedstawicieli organizatorów oraz profesjonalnego medaliera.
 7. Zwycięski projekt wyłoni Komisja w wewnętrznym głosowaniu. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29.09.2016. Zostaną one przedstawione na stronach wymienionych w pkt.4.
  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o Twórcy wybranego projektu, a także innych Projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora i Partnerów oraz w mediach i Internecie.
 8. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę niespodziankę fundowaną przez Galerię Świdnicką
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek w projekcie medalu w zakresie dostosowania wzoru do możliwości technicznych wykonawcy.
 10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby w nim uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz dla celów marketingowych i promocyjnych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
 11. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *