Zapraszamy na Eko Targ

Dobre wiadomości dla producentów produktów rolnych, produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) oraz wytwórców wyrobów rzemieślniczych pochodzących z gospodarstwa lub samodzielnie pozyskanych. To wszystko będzie można sprzedać i kupić w Pszennie. Uchwałę w sprawie utworzenia targowiska gminnego w Pszennie i nadania regulaminu organizacyjnego przyjęli jednomyślnie radni, podczas IX sesji Rady Gminy Świdnica.

Targowisko zlokalizowane zostanie w Pszennie przy ul. Kolejowej 1. Czynne będzie w soboty z wyjątkiem świąt przypadających na ten dzień od godziny 7.00 do godziny 14.00  (wyjątek stanowią wcześniej zaplanowane imprezy okolicznościowe odbywające się na terenie boiska sportowego uniemożliwiające otwarcie targowiska. O ich przebiegu organizator poinformuje uczestników poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica). Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku zostaną osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie handlowym tj.: producenci produktów rolnych, producenci produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL), wytwórcy wyrobów rzemieślniczych, przy czym sprzedawane wyroby powinny pochodzić z gospodarstwa lub samodzielnie pozyskane np.: zioła, kwiaty, elementy przyrody nieożywionej. W przypadku rzemiosła użytkowego wykonane przedmioty muszą być wykonane z wykorzystaniem naturalnych surowców. Zabroniony zostanie handel: odzieżą, obuwiem, chemią,  napojami alkoholowymi, naftą, benzyną, spirytusem, smarami, środkami farmakologicznymi, materiałami medycznymi, bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi i pirotechnicznymi, obcą walutą i papierami wartościowymi, żywymi zwierzętami, świeżymi i suszonymi grzybami nieposiadającymi atestów określonych przez odrębne przepisy oraz innymi artykułami , których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy. Szczegółowy  regulamin dostępny na stronie Urzędu Gminy.


RAMKA

Dzienne stawki opłaty targowej wyniosą:

– od osób dokonujących sprzedaży na stałych targowiskach:

a) za sprzedaż przy zajęciu placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, niezależnie od branży za 1 m2  -3 zł,

b) przy sprzedaży z przyczepy, samochodu, platformy – 10 zł,

c) przy sprzedaży z wozu konnego – 6 zł,

d) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru – 3 zł,

e) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza – 3 zł,

f) przy sprzedaży ze stołu – za 1 m2 powierzchni stołu – 3 zł.

– przy sprzedaży z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, poza przypadkami określonymi w ust. 1, ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 50  zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *