Za śmieci zapłacimy inaczej

Śmieci zmianyZ początkiem lutego weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla mieszkańców oznacza to zmianę odbiorcy opłat za odpady.

 

Z początkiem lutego weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla mieszkańców oznacza to zmianę odbiorcy opłat za odpady.

– Obecnie obowiązujące przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powodują, że dotychczas funkcjonujący w Świdnicy system składania deklaracji i wnoszenia opłat musi zostać zmieniony – mówi Marek Suwalski, wiceprezydent odpowiedzialny m.in. za zadania związane z infrastrukturą miejską.

Nowelizacja nakłada na wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia tej opłaty do Urzędu Miejskiego. – Od 1 lipca 2013 roku właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych składali deklaracje do Urzędu Miejskiego i dokonywali opłaty za gospodarowanie odpadami na indywidualny nr konta przypisany do danej nieruchomości – przypomina Maria Kasprowicz-Gładysz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta i informuje, że w związku z nowelizacją ustawy w porozumieniu z każdą spółdzielnią mieszkaniową uzgodniono, że do 25 kwietnia 2015 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele lokali mieszkalnych wnosić będą indywidualnie, czyli na dotychczasowych zasadach. Natomiast od maja 2015 r. powyższy obowiązek realizować będzie spółdzielnia mieszkaniowa, czyli opłata za odpady będzie pobierana przez spółdzielnię w tzw. czynszu i przekazywana do Urzędu Miejskiego. Śmieci zmiany

Każdy, kto dokonał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres dłuższy niż do końca kwietnia 2015 r., będzie miał na koncie nadpłatę, której zwrot następuje na wniosek podatnika. – W sprawie nadpłat prosimy o kontakt z Referatem Finansowym Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49, pok. 1b/1c, tel. 74856-28-24, 74856-28-25. Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Ewa Dryhusz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W Świdnicy obowiązuje selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, a ich wywóz powinien być realizowany co najmniej raz w tygodniu.

(oprac.) UM Świdnica

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *