Z przeszłości: Państwo jest w błocie

Jarosław Kaczyński w Świdnicy

24 października przebywał w Świdnicy Jarosław Kaczyński – Prezes Zarządu Głównego Porozumienia Centrum, poseł na Sejm. W sali NOT-u, gdzie odbyło się spotkanie lidera PC witała pełna sala – zarówno członków PC, jak i tych, którzy zapewne chcieli “na żywo” wysłuchać jednej z najbardziej znanych postaci w życiu politycznym Polski.


Artykuł ukazał się w Wiadomościach Świdnickich nr 26 w 1992 roku na stronie 5 (30.10.-06.11.1992)
“Wiadomości z przeszłości” to zbiór zdjęć i artykułów z archiwum redakcji “Wiadomości Świdnickich”
– najstarszego tygodnika w powiecie świdnickim.
Zapraszamy do obserwowania naszego konta na Instagramie @wiadomoscizprzeszlosci
autor tekstu: Beata Moskal-Słaniewska, pisownia oryginalna


Jarosław Kaczyński oceniając sytuację polityczną w Polsce stwierdził, że nie widzi w tej chwili pozytywnego końca. Ocenił, że kapitalizm, jaki buduje się w tej chwili w Polsce bardziej przypomina kapitalizm Ameryki Łacińskiej niż Europy Zachodniej. Dekomunizację uznał za środek, który pozwoli na dokonanie głębokich przemian. “To nie jest żadna zemsta ani polowanie na czarownice” – według lidera PC stare, postkomunistyczne powiązania i układy panują niemal wszędzie – i w kręgach władzy, i biznesu, i w środkach masowego przekazu, a także w wojsku i służbach specjalnych. Te powiązania silnie oddziałują także na kształt naszej polityki zagranicznej, zbyt według J. Kaczyńskiego – związanej ze Wschodem. “Dzisiaj można się oderwać od Wschodu, wejść do Europy. (…) Rząd Olszewskiego próbował to zrobić, wykorzystać tę szansę. Jednak ten rząd popełnił jeden błąd, błąd zasadniczy – utracił władzę.”

NOWY RZĄD według posła Kaczyńskiego jest słaby, labilny, a ludzie, którzy w nim zasiadają często są niekompetentni. Zapytany o to, jak mogło dojść do utworzenia takiego “mariażu” po kilku miesiącach “szkalowania” Prezydenta przez Unię Demokratyczną”, Jarosław Kaczyński odpowiedział: “Wałęsa bał się Olszewskiego, wybrał więc największych wrogów Olszewskiego”. Szansa dla Polski może nie być wykorzystana, jeśli będzie się dalej szło polityką zmian powierzchniowych, polityką grubej kreski. “Obawiam się, że jest to rząd, który nie będzie nas prowadził do Europy, ale ku Wschodowi.” J. Kaczyński nie neguje możliwości dobrych kontaktów ze Wschodem, ale uważa, że “nie należy pozostawać w tym powiązaniu, ale wejść do lepszego świata.”

PRZEMIANY o jakich mówił J. Kaczyński, które doprowadziłyby do głębokich zmian to – oprócz dekomunizacji – przekształcenia w strukturze administracji państwowej, ministerstwach, służbach specjalnych. Porozumienie Centrum postuluje również wprowadzenie wzmożonej walki z przestępczością i surowszych kar dla przestępców. Partia ta posiada również projekt reorganizacji policji, armii i sądownictwa. Powinien nastąpić także rozwój samorządów, natomiast reorganizacji ulec by miała administracja na szczeblu wojewódzkim. PC ma również przygotowany plan powszechnej prywatyzacji. “Nazywają nas “oszołomy”, oskarżają nas o brak programu, ale to nie jest prawdą.”

Poseł Kaczyński ocenił jako skandaliczne zwolnienie z funkcji 2 wojewodów – członków PC. “Unia jest rozgniewana tym, że utraciła na jakiś czas władzę, polityczny monopol, do jakiego zawsze dążyła”.

POSŁOWIE, którzy jako członkowie PC poparli gabinet Hanny Suchockiej ocenieni zostali przez przywódcę tej partii jako ludzie “bez rozumu”. “Zaszkodzili również sobie. Z wielkim bólem widzę tam nazwisko Eysymontta.”

Jarosław Kaczyński – Prezes Zarządu Głównego Porozumienia Centrum, po lewej – Michał Ossowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PC

Foto: Sławomir Pradelski

Jarosław Kaczyński stwierdził, że coraz więcej ugrupowań w parlamencie dąży do przeprowadzenia nowych wyborów – wśród nich PC i KPN. Może zatem w krótkim czasie dojść do samorozwiązania parlamentu. Natomiast szanse na utworzenie centroprawicowej koalicji ocenił jako niewielkie, choć prowadzone są rozmowy z liberałami i RDR-em. Część centroprawicy ma swoje udziały w rządzie – to jedna z trudności. Inną są różnice w stosunku do “tradycyjnych wartości”, a także do dekomunizacji. “Dopóki istnieje ten rząd stworzenie takiej koalicji będzie bardzo trudne”.

W innej swojej wypowiedzi Prezes PC powiedział: “Na początku rozważaliśmy możliwość – mimo, że nie znaleźliśmy się w tym rządzie – że nie będziemy przeciw. W razie głosowania będziemy wstrzymywać się od głosu lub nawet zagłosujemy “za”. W tej chwili oceniamy go bardzo krytycznie – i od strony politycznej i od merytorycznej”.

ZMIANY W BUDŻECIE zaproponowane przez rząd Jarosław Kaczyński ocenił jako “na wyrost”. Według niego deficyt nie będzie tak duży, jak w założeniach rządu. Porozumienie Centrum było przeciwko zmniejszeniu rewaloryzacji emerytur i rent uznając, że taka oszczędność nie zadecyduje o kształcie budżetu, nie było więc sensu obciążać właśnie tej grupy społecznej.

Pytania jakie padały z sali miały w sobie wiele goryczy i zawodu. Szczególnie dało się do odczuć w wypowiedziach ludzi starszych, którzy oczekiwali zmian na lepsze, a w tej chwili są jedynie świadkami rozgrywek personalnych między działaczami partyjnymi, afer gospodarczych. J. Kaczyński wyjaśniał, że “spadek” po komunistach jaki przejęła “Solidarność” trzy lata temu to kompletnie niewydolny, chory system państwa i gospodarki. To nieefektywny przemysł, obciążenie długami i odsetkami, to zbyt rozbudowana – wg. posła Kaczyńskiego – armia. “Polska jest krajem biednym i w Polsce jeszcze długo nie będzie dobrze. Ci, którzy mówią, że może być inaczej – kłamią!”

PAŃSTWO jest w błocie, panuje bałagan legislacyjny – kontynuował szef największej w tej chwili partii opozycyjnej. Sprawne państwo można budować rozpoczynając to od gruntownych reform politycznych i ekonomicznych. Należy dokonać jak najszybciej prywatyzacji majątku państwowego. Jest to jedyny sposób na powstrzymanie od rozkładania go. Poseł mówił także o konieczności uchwalenia ustawy o skarbie państwa, stwierdził konieczność odbudowania nieistniejącej dziś instytucji “prokuratoria generalna”, która spowodowałaby pieczę nad tymi elementami majątku, który pozostanie w rękach państwa.

Spotkanie posła Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Świdnicy trwało ponad dwie godziny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *