Wybrano Radę Seniorów

Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała w  celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. 21 czerwca odbyły się wybory do trzeciej jej kadencji.

W zgromadzeniu seniorów udział wzięło 20 kandydatów na radnych oraz przedstawiciele II kadencji, czyli przewodniczący, Marian Wilczyński i wiceprzewodnicząca, Lucyna Malinowska. Spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniono siedemnastoosobowy skład Rady Seniorów na lata 2022-2026: Dorota Balcerek, Kazimierz Deptuła, Zdzisław Dybciak, Jerzy Fitrzyk, Jan Grusiecki, Maria KasprowiczGładysz, Ryszard Kielar, Aleksandra Klacewicz, Lucyna Lewicka, Jolanta Mieńko, Albert Mścisz, Bolesława Olejniczak, Barbara Przybyła, Sabina Spodymek-Kapuścińska, Elżbieta Szydełko, Mariola Uczkuronic oraz Bogusław Wojtal. Rada trzeciej kadencji wybrała następnie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, którymi zostali: przewodniczący –  Ryszard Kielar, wiceprzewodniczący – Albert Mścisz, sekretarz – Maria Kasprowicz – Gładysz Członkami Rady Seniorów są osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Świdnicy. Kandydaci musieli także uzyskać poparcie przynajmniej 15 innych świdnickich seniorów lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracują z podmiotami, których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i klubami seniora. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *