Wybrano dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2

Prezydent Miasta Beata Moskal-Słaniewska, po rekomendacji komisji konkursowej, postanowiła powierzyć misję kierowania nowym żłobkiem na Osiedlu Zawiszów Beacie Łopatowskiej, dotychczasowej dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1.

beata-lopatowska

Beata Łopatowska posiada wykształcenie wyższe oraz spełnia wszystkie niezbędne wymagania, jakie są związane z pracą na tym stanowisku określone w ogłoszeniu. Ponadto posiada długoletni staż pracy w jednostkach samorządu gminnego na stanowisku kierowniczym. Nabyte doświadczenie i posiadane wykształcenie gwarantują samodzielne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.

Jesteśmy przekonani jako komisja, że wybór pani Beaty Łopatowskiej gwarantuje płynne uruchomienie nowego żłobka w Świdnicy. W naszej ocenie bardzo dobrze sprawdziła się na dotychczas zajmowanym stanowisku i posiada odpowiednie umiejętności oraz kwalifikacje potrzebne do zorganizowania pracy w nowym obiekcie, ma dobrą opinię wśród rodziców, ale przede wszystkim jest fachowcem, dla którego dzieci i ich bezpieczeństwo są priorytetem w pracy – podkreśla z-ca prezydenta miasta, Szymon Chojnowski.

Przypomnijmy, że w nowym żłobku opiekę znajdzie około 100 maluchów. Obecnie prowadzony jest nabór i dotyczy dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat. Koszt inwestycji to w sumie 4.5 mln zł z czego około 2,4 miliona pochodzi z dotacji, którą w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2016” udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

agnieszka-cwiertnia

Prezydent Miasta obowiązki szefa placówki nr 1 powierzyła na najbliższe 6 miesięcy Agnieszce Ćwiertni, która w Żłobku Miejskim nr 1 pracuje od 2007 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *