Wszechstronnie utalentowane

Na miesiąc przed dorocznym wręczeniem stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, wójt Teresa Mazurek nagrodziła dwie najbardziej uzdolnione uczennice: Nicole Ochocki i Martę Luterek, uczęszczające na co dzień do gminnych placówek oświatowych.

Śledząc w ostatnich tygodniach i miesiącach wiadomości na portalach internetowych to właśnie nazwisko Marty Luterek i Nicole Ochockiej pojawiało się najczęściej we wszystkich konkursach edukacyjnych. Wasze sukcesy to przede wszystkim zasługa Waszych rodziców, nauczycieli i waszej ogromnej chęci do nauki i zdobywania coraz to nowych umiejętności. Dzisiaj pragniemy Wam za to podziękować i powiedzieć, że jesteśmy z Was dumni. Jest to niewątpliwie nie tylko promocja Waszych szkół, ale i naszej gminy. Wysokie oceny ze wszystkich przedmiotów oraz tytuły laureata w różnorodnych konkursach na poziomie wojewódzkim świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności.  Mamy nadzieję, że te nagrody i wyróżnienia zmotywują Was do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wiedzy i  umiejętności. Staną się także impulsem do jeszcze większej pracy oraz umocnienia w dążeniu do realizacji własnych marzeń, celów i aspiracji. Niech nauka będzie dla Was nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i wyznaczającą cel. Jesteśmy głęboko przekonani, że w przyszłości usłyszymy jeszcze o Was za sprawą wspaniałych osiągnięć naukowych czy artystycznych. Drodzy Rodzice, gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę, by Wasze córki dostarczały Państwu wiele radości i kolejnych powodów  do dumy oraz spełniała swoje ambitne plany na przyszłość – podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.

Marta Luterek to uczennica klasy III c oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. Marta to uczennica o nieprzeciętnej osobowości. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest zaangażowana w życie klasy i szkoły. Bierze czynny udział w różnych akcjach, działa w wolontariacie na rzecz schroniska „Azyl” w Dzierżoniowie. Jest osobą o szerokich zainteresowaniach, otwartą, łatwo nawiązującą kontakty z rówieśnikami. A przy tym niezwykle skromną i zawsze chętną do pomocy. Marta to wielokrotna uczestniczka i laureatka konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Wykazuje ogromny talent językowy i artystyczny, osiąga sukcesy w konkursach z przedmiotów ścisłych. Jest obowiązkowa i systematyczna. Zawsze dokładnie planuje kolejne etapy swojej pracy. Jest ciekawa świata, nie boi się wyzwań. Swoją serdecznością i koleżeńskością zyskała grono wielu przyjaciół. Jest lubiana przez uczniów i nauczycieli. Po ukończeniu gimnazjum planuje rozpoczęcie nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

Najważniejsze osiągnięcia Marty:

 • Laureatka konkursu języka niemieckiego w ramach XI edycji konkursu  „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
 • Laureatka konkursu języka angielskiego w ramach XI edycji konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
 • III miejsce w Powiatowym konkursie języka niemieckiego „Wie weit bist du jetzt”
 • III miejsce w XVII Międzypowiatowym konkursie gimnazjalistów „Być kimś II”
 • I miejsce w V Powiatowym konkursie matematyczno-przyrodniczym dla gimnazjalistów
 • I miejsce w X Powiatowym, konkursie języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych
 • II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym
 • Finalistka IV edycji Konkursu Chemicznego dla Szkół Gimnazjalnych, organizowanego przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu8 Wrocławskiego w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Nicole Ochocka – to uczennica Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie od klasy I do klasy VI, obecnie uczennica klasy III oddziału gimnazjum w Pszennie. Wielokrotna uczestniczka i  laureatka wielu konkursów organizowanych na poziome szkolnym, gminnym, powiatowym wojewódzkim i ogólnopolskim. Nicole  jest osobą  o szerokich zainteresowaniach, o której już dziś można powiedzieć, że czerpie wzorce z przysłowiowego „człowieka renesansu”, ponieważ z trudem można doszukać się dziedziny wiedzy oraz talentów i umiejętności,  które nie leżą  w obszarze Jej dociekań poznawczych- humanistycznych, nauk ścisłych, muzycznych (gra na pianinie), artystycznych (zamiłowanie do sztuki, rysunek i malarstwo). Wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością. Swoje zdolności i talenty rozwija dzięki  systematycznej pracy. Jednocześnie cechuje ją skromność i  wrażliwość. Wyróżnia się szczególnie wysoką kulturą osobistą, dużym zaangażowaniem w życiu klasy i szkoły. To wzorowa uczennica, bardzo lubiana przez swoich rówieśników i nauczycieli. Czterokrotnie otrzymała tytuł „Prymusa Szkoły” i raz tytuł „Prymusa Gminy”. Nicole już sprecyzowała swoją przyszłość. Po gimnazjum planuje liceum o profilu biologiczno- chemicznym, a studia i karierę zawodową, a być może naukową wiąże z medycyną.

Najważniejsze osiągnięcia Nicole:

 • Laureatka IV Olimpiady Geograficznej dla uczniów dolnośląskich szkół, 2017/18
 • Finalistka XVI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego w ramach XVIII edycji konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
 • Finalistka XVII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego w ramach XVIII edycji konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
 • Laureatka Powiatowego Konkursu Matematyczno- Przyrodniczego, 2017/18
 • I miejsce  zespołowo w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK, 2017/18
 • Nagroda zespołowa w ogólnopolskim projekcie badawczym „Postaw na słońce”, 2017/18

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *