Wspólnota przeciwna likwidacji

wspolnota

wspolnotaWspólnota Samorządowa na czele z Wojciechem Murdzkiem, sprzeciwia się decyzjom władz powiatu mówiących o docelowej likwidacji IV LO i włączeniu go w struktury III liceum. W temacie wystosowane zostało przez stowarzyszenie oświadczenie.

Wspólnota Samorządowa na czele z Wojciechem Murdzkiem, sprzeciwia się decyzjom władz powiatu mówiących o docelowej likwidacji IV LO i włączeniu go w struktury III liceum. W temacie wystosowane zostało przez stowarzyszenie oświadczenie.

wspolnota

 

Oświadczenie

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa jest zdecydowanie przeciwne likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Przedstawione przez starostę Piotra Federowicza i wicestarostę Zygmunta Worsę przesłanki na rzecz likwidacji szkoły są nieprzekonywujące, a w części także sprzeczne ze sobą. Uznając, że konieczne jest prowadzenie racjonalnej polityki edukacyjnej, nie znajdujemy uzasadnienia dla stanowiska zarządu powiatu i popierającej go większości radnych powiatowych. IV LO jest szkołą, która posiada interesujący młodzież profil nauczania, w ostatnich czterech latach zdecydowanie poprawiła obiektywne wskaźniki ilustrujące jakość edukacji i konsekwentnie realizuje wartościowy program wychowawczy odwołujący się do najlepszych polskich tradycji patriotycznych. Z tych powodów placówka posiada dobrą markę szkoły mundurowej, znanej na Dolnym Śląsku. W rezultacie 60 procent uczniów pochodzi spoza powiatu świdnickiego, co jest bardzo korzystne, gdyż dzięki większej liczbie tych uczniów niweluje się w części negatywne skutki niżu demograficznego.

Podjęcie przez rządzącą powiatem koalicję uchwały o zamiarze likwidacji IV LO jest kolejnym krokiem dotyczącym oświaty, który oceniamy negatywnie. Nasz sprzeciw wywołuje także decyzja sprzed tygodnia o odrzuceniu oferty miasta Świebodzice przejęcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół im. St. Prosińskiego w Świebodzicach, z których utrzymaniem powiat ewidentnie sobie nie radzi.

Niestety, w obu przypadkach na rzeczowe argumenty swoich oponentów zarząd powiatu odpowiedział ogólnikowymi zapewnieniami o wzięciu pod uwagę wszystkich racji, jakimi kierują się rodzice, uczniowie i nauczyciele podległych szkół. W naszym przekonaniu deklaracje te są niewiarygodne. W przypadku szkół świebodzickich brakuje jakichkolwiek konkretów dotyczących wielkości planowanych do poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. W odniesieniu do przyszłości IV LO wypowiedzi wicestarosty odpowiedzialnego za oświatę wyraźnie wskazują, że likwidacja szkoły jest jasno postawionym celem, a nie zamiarem, który będzie dopiero weryfikowany po wykonaniu dodatkowych analiz.

 Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zarząd Wspólnoty Samorządowej w porozumieniu z radnymi powiatowymi reprezentującymi stowarzyszenie zobowiązuje się do stałego szczególnego zainteresowania sytuacją wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Świdnicki. Deklarujemy podjęcie wszelkich możliwych kroków, aby zostały dotrzymane obietnice publicznie wypowiedziane przez pana starostę i wicestarostę wobec osób tworzących społeczności IV LO w Świdnicy oraz Szkoły Specjalnej w Świebodzicach i LO w Świebodzicach.

 

W imieniu Zarządu Powiatowego Wspólnoty Samorządowej

Przewodniczący Wojciech Murdzek

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *