Wielkie kolędowanie czas zacząć

chory 18

Już po raz kolejny odbędzie się Dolnośląskie Kolędowanie Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia. 29 stycznia blisko 650 młodych chórzystów wystąpi w Świdnicy.

chóry

Dolnośląskie Kolędowanie to impreza powołana do życia w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego, Andrzeja Kosendiaka, we Wrocławiu, a od 2002 roku organizowana w Świdnicy przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ludomira Różyckiego – stanowi już trwałą tradycję w działalności dolnośląskich szkół muzycznych. Właśnie w Świdnicy ukształtowana została jej obecna formuła jako spotkania chórów o charakterze konkursu. DOLNOŚLĄSKIE KOLĘDOWANIE znalazło też swoje poczesne miejsce w kalendarzu kulturalnym Świdnicy, przyczyniając się do promocji miasta.

Patronat merytoryczny nad imprezą sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Dolnośląski. Patronat honorowy nad DOLNOŚLĄSKIM KOLĘDOWANIEM objęli: Biskup Świdnicki – Jego Ekscelencja Ks. Prof. Ignacy Dec, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego- Jego Ekscelencja Ks. Waldemar Pytel, Prezydent Świdnicy, pani Beata Moskal- Słaniewska , Starosta Świdnicki, pan Piotr Fedorowicz oraz Wójt Gminy Świdnica , Pani Teresa Mazurek . Współorganizatorami są: Świdnickie Towarzystwo Muzyczne i Świdnicki Ośrodek Kultury.

Kolędowanie – to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji, wciąż żywa w społeczeństwie, łącząca w sobie wątki rodzime narodowe, z uniwersalnym przesłaniem, dająca radość wszystkim jej współuczestnikom – wykonawcom i odbiorcom. Ale to także – niezmierzony zasób muzycznej i literackiej twórczości – kolęd, pastorałek, pieśni noworocznych – sięgającej Średniowiecza i szczególnie rozwiniętej w naszym kraju w późniejszych okresach, nieustannie wzbogacanej do dziś. To wreszcie – jedna z najpopularniejszych i najpowszechniej dostępnych form muzykowania.

Repertuar XVII DOLNOŚLĄSKIEGO KOLĘDOWANIA obejmuje kolędy i pastorałki polskie oraz innych krajów.

Jury pod przewodnictwem prof. Haliny Bobrowicz (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu) przyzna występującym chórom tradycyjne już nagrody- ANIOŁY- Złote, Srebrne i Brązowe.

W XVII DOLNOŚLĄSKIM KOLĘDOWANIU w Świdnicy wezmą udział chóry reprezentujące 19 dolnośląskich szkół muzycznych, około 650 młodych chórzystów: z Bolesławca, Dzierżoniowa , Głogowa, Jeleniej Góry, Legnicy, Milicza, Oławy, Oleśnicy, Świdnicy, Wałbrzycha, Wrocławia i Zgorzelca.

Przesłuchania konkursowe chórów odbędą się w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury (Teatr Miejski w Świdnicy) w godzinach od 9.00 – do 13.30, a Koncert Finałowy – w Katedrze Świdnickiej – o godz. 16.30.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *