Więcej na zabytki

Kolejne 350 tys. zł. Świdnica przekaże na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski można składać do 6 sierpnia 2015 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prace, które otrzymają dofinansowanie muszą być wykonane do 15 grudnia 2015 roku.

 

Kolejne 350 tys. zł. Świdnica przekaże na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski można składać do 6 sierpnia 2015 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prace, które otrzymają dofinansowanie muszą być wykonane do 15 grudnia 2015 roku.

W tym roku Świdnica przeznaczyła na renowację zabytków ponad 1,8 mln zł. Po pierwszym naborze wniosków składanych do 6 marca udzielono dotacji 14 podmiotom na łączną kwotę 1 mln 521 tys. zł. Dzięki udzielonemu wsparciu odremontowana zostanie m.in. elewacja budynku przy ulicy Łukowej 2, Długiej 1 oraz 23, a także dach budynków przy Rynek 17 i 26. To największe od 20 lat środki z budżetu miasta przekazane na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

– Od wielu lat pieniądze przeznaczane z budżetu na remonty świdnickich zabytków były niewystarczające. Chcemy tę sytuację zmienić, dlatego zdecydowaliśmy przeznaczyć rekordowe środki na ich odnowę. W Świdnicy jest wiele zabytków, które wymagają prac konserwatorskich. Poprzez dofinansowanie prac powstrzymujemy ich degradację i poprawiamy estetykę miasta, szczególnie jego centrum – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

O dotacje z budżetu miasta Świdnicy może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacje udzielane są wyłącznie na prace przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, które wpisane są do rejestru zabytków i zlokalizowane są na terenie Świdnicy.

W tym roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska podjęła decyzję o udzielenie dotacji w wysokości do 50 proc. kosztów. Priorytetem są remonty dachów, elewacji i zabytkowych portali.

Wnioski według określonego wzoru można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Ich weryfikacją pod względem formalnoprawnym zajmie się miejski konserwator zabytków – Barbara Sawicka.

Oprac. (kkk)

{fcomment}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *