Weź udział w konkursie fotograficznym

W związku ze zbliżającym się wydarzeniem: „Mydlany Park Festiwal 3”, organizator przedsięwzięcia: Fundacja Inicjatywa B, zachęca do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Czekają atrakcyjne nagrody.

Ideą konkursu jest uwiecznienie ulotnego piękna, które w postaci różnych baniek mydlanych wypełni przestrzeń żarowskiego Parku Miejskiego. Na fotografiach cyfrowych mogą znaleźć się następujące motywy: wielka bańka mydlana, długi tunel, moment pękającej bańki, uśmiech na twarzy, mydlana atmosfera.

fot. Grzegorz Lewicki

Poniżej regulamin:

  1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu fotograficznego Mydlany Park zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Inicjatywa B, zwanym dalej „Organizatorem”.

  1. CEL I TEMATYKA KONKURSU

Ideą konkursu jest uwiecznienie ulotnego piękna, które w postaci różnych baniek mydlanych wypełni przestrzeń żarowskiego Parku Miejskiego. Na fotografiach cyfrowych mogą znaleźć się następujące motywy: wielka bańka mydlana, długi tunel, moment pękającej bańki, uśmiech na twarzy, mydlana atmosfera.

  1. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczestników festiwalu, którzy za pomocą własnego sprzętu fotograficznego: smartphonów, aparatów kompaktowych lub lustrzanek cyfrowych wykonają autorskie zdjęcia. Niniejszy konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.

  1. ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. Zdjęcie lub seria zdjęć (Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 fotografii) powinny być zapisane w formacie JPG, a ich rozdzielczość powinna być wysoka.

W wiadomości e-mail przesłanej do organizatora konkursu, powinny znajdować się następujące informacje: dane personalne (imię i nazwisko, adres), numer telefonu i adres e-mail. Zgłoszenia prac będą przyjmowane maksymalnie do 5 lipca 2018 roku. Fotografie zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w dniu 1 lipca podczas festiwalu.

Zgłoszenie autorskich fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie zdjęć na stronach internetowych prowadzonych przez organizatora festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji nagrodzonych fotografii, publikacji ich w mediach elektronicznych i drukowanych, reprodukcji w celach wystawowych.

  1. OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. Decyzje Jury, są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. Decyzje Jury, zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora.

  1. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: za zajęcie I miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 150,00 zł, za zajęcie drugiego miejsca – 50,00 zł, za zajęcie III miejsca – zestaw bańkarski i zapas autorskiego płynu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie: http://inicjatywab.pl/mydlany-park-festiwal-3/. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowania znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późniejszą. zm.). Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie formularza zgłoszeniowego konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *