Wakacyjne remonty

Trwają przygotowania budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Świdnicę przeprowadzane są częściowe remonty. Prace kosztować będą ponad 800 tysięcy złotych. 

Wymiana dźwigu towarowego oraz odnowienie dwóch sal za kwotę ponad 140 tysięcy złotych – to prace, które w sierpniu realizowane będą w Przedszkolu nr 16. Prawie 70 tysięcy złotych kosztować będzie malowanie klatki schodowej i korytarza, remont magazynu warzyw oraz wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych w Przedszkolu nr 3. Odświeżenie korytarza oraz wymianę instalacji elektrycznej zaplanowano w Przedszkolu nr 6. Prace te wyceniono na 45 tysięcy złotych. Z kolei w Przedszkolu nr 4 przeprowadzone będą drobne prace malarskie i tynkarskie, a w Przedszkolu nr 1 – wymiana okien w czterech pomieszczeniach. W Przedszkolu nr 14 w sierpniu wykonany zostanie remont dwóch pomieszczeń administracyjnych oraz malowanie pionu żywienia i sanitariatów dziecięcych. Koszt powyższych zadań inwestycyjnych to ponad 358 tysięcy złotych.

Szkoły podstawowe również czeka wiele remontów przed kolejnym rokiem szkolnym. Najpoważniejsze prace wykonane zostaną w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie przeprowadzona zostanie naprawa dachu na budynku „Bartek” oraz remont pomieszczeń, aby przystosować je na potrzeby klas młodszych. Prace te wyceniono na ponad 134 tysiące złotych. Dużo dziać będzie się również w Szkole Podstawowej nr 2, w której między innymi wymianie ulegnie instalacja elektryczna. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 315 przeprowadzony zostanie remont sali gimnastycznej oraz wymieniana okien. W pozostałych placówkach dydaktycznych zaplanowano drobne prace naprawcze. Koszt remontów w szkołach to prawie 420 tysięcy złotych. W Młodzieżowym Domu Kultury za ponad 24 tysiące złotych między innymi odświeżone zostaną szatnie, korytarz i pokój nauczycielski, w części pomieszczeń wymieniona zostanie instalacja elektryczna, a pracownie modelarska i teatralna zostaną pomalowane i wymieniona zostanie w nich wykładzina.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *